Česa zavarovanje ne vključuje?


Izključene so poškodbe, uničenje ali izgube naprave, ki so posledica:

 • Zapustitve, pozabljenja ali izgube ter najema ali zakupa. Primer: zavarovanec pusti napravo tretji osebi, jo pozabi oz. izgubi.
 • Neprekinjene rabe in običajne obrabe. Primer: obraba ob običajni uporabi naprave ali škoda, ki nastane zaradi hranjenja naprave v vlažnih prostorih.
 • Neposrednih padavin in vlage. Primer: zavarovana naprava je izpostavljena dežju brez kakršnekoli zaščite, ker jo je zavarovanec pozabil na vrtu.
 • Neupoštevanja navodil za namestitev in delovanje ali drugih nepravilnih namestitev, lastnih nepravilnih poizkusov popravila naprave, posledične/nadaljnje škode zaradi programa, vzpostavitve, vzdrževanja in obnavljanja, spreminjanja in čiščenja naprave. Primer: zavarovanec nepooblaščeni osebi (zasebnik ali nepooblaščen trgovec) dovoli popravilo naprave; čiščenje naprave z agresivnimi čistili.
 • Računalniških virusov, napak v zasnovi ali izvedbi programske opreme in napak, ki vplivajo na programsko opremo in nosilce podatkov ali prek njih. Primer: računalnik je okužen z virusom, ki uniči podatke oz. onemogoči zagon; baterija po določenem času delovanja izgubi kapaciteto.
 • Odgovornosti tretjih oseb, ki je zajamčena z zakonskimi določili ali pogodbenimi določili. Primer: naprava, ki je še vedno pod garancijo proizvajalca.
 • Protipravnega ravnanja, namere, naklepa ali hude malomarnosti, napak ali kaznivih dejanj zavarovanca ali pooblaščenega uporabnika naprav. Primer: zavarovanec je vpleten v nezakonita dejanja, ob katerih pride do poškodbe naprave; zavarovanec skoči v bazen z napravo.
 • Dejanj, ki povzročijo neposredne ali posredne poškodbe drugih naprav. Primer: če naprava poškoduje drugo napravo, omenjeno ni predmet kritja.
 • Stroškov rednega vzdrževanja, čiščenja ali drugih storitev. Primer: vse vrste vzdrževalnih del kot tudi čiščenje naprav in nadgradnje programske opreme.
 • Za odpravo manjših napak ali poškodb, zlasti praskanja, drgnjenja, strganja, ribanja ali drugih estetskih napak v videzu ali lastnostih naprave, ki ne vplivajo na tehnično delovanje naprave. Primer: poškodbe, ki ne vplivajo na uporabnost, kot so optične napake, majhne praske itd.
 • Mehanskega delovanja sile na predmet zavarovanja. Primer: lastno popravilo naprave in poškodba pri tem.
 • Estetske napake. Primer: lepotne. oz. estetske pomanjkljivosti, ki nastanejo ob normalni rabi in ne zmanjšajo funkcionalnosti naprave.