Ali so pri plačilu lastnega deleža kakršnekoli izjeme?


Lastni delež je treba plačati in je predpogoj za prevzem popravljene ali nove naprave ob vsaki škodi.

Podeli: