Ali se ob začetku veljavnosti regulative EU karkoli spremeni glede klicev iz Slovenije v EU?


Ne. Za Slovenijo (domače omrežje) se ne spremeni popolnoma nič. Spreminja se samo to, da se bodo lahko vsebine paketov porabljale v času gostovanja tudi v EU.

Primeri:

Po 15. 6. 2017 bom klical iz Slovenije (iz domačega omrežja) v EU – klic se bo obračunal po veljavnem ceniku za klice v EU (razen če ima moj paket že vključene klice za EU); torej to ostane še naprej enako.

Po 15. 6. 2017 bom klical iz Avstrije (v času gostovanja) v Nemčijo in ta klic se ne obračuna oziroma se odšteje od zakupljenih minut, ki so na voljo znotraj Slovenije in so namenjene za ostala omrežja.

Po 15. 6. 2017 bom klical iz Avstrije (v času gostovanja) v Slovenijo in ta klic se ne obračuna oziroma se odšteje od zakupljenih minut, ki so na voljo znotraj Slovenije in so namenjene za ostala omrežja

Po 15. 6. 2017 bom klical iz Nemčije (v času gostovanja) v Italijo in ta klic se ne obračuna oziroma se odšteje od zakupljenih minut, ki so na voljo znotraj Slovenije in so namenjene za ostala omrežja

Po 15. 6. 2017 bom klical iz Španije (v času gostovanja) na Hrvaško in ta klic se ne obračuna oziroma se odšteje od zakupljenih minut, ki so na voljo znotraj Slovenije in so namenjene za ostala omrežja

Podeli: