Ali lahko uporabljam storitve s katerokoli telefonsko napravo?


Uporabite lahko že obstoječo analogno telefonsko napravo s tonskim izbiranjem ali pridobite novo telefonsko napravo z istimi lastnostmi. Telefonska naprava ISDN v Telemachovem omrežju ne deluje.