Ali lahko uporabljam časovne funkcije na več televizorjih?


Časovne funkcije so na voljo na več televizorjih ob uporabi ustreznih interaktivnih digitalnih sprejemnikov. Za priklop tretjega interaktivnega digitalnega sprejemnika je treba predhodno preveriti jakost signala do objekta. Preverba jakosti signala je brezplačna storitev.

Podeli: