Ali lahko sklenem naročniško razmerje, če sem mladoletna oseba?


Mladoletna oseba (15-18 let) lahko naročniško pogodbo sklene pod pogojem, da eden izmed staršev ali zakoniti zastopnik oziroma skrbnik podpiše poroštveno izjavo. Porok mora izpolnjevati vse pogoje za sklenitev naročniškega razmerja.

Mladoletna oseba, ki dopolni 15 let in je zaposlena, lahko pogodbo sklene pod pogoji, ki veljajo za polnoletno poslovno sposobno osebo.

Mladoletne osebe (mlajše od 14 let) ne morejo skleniti naročniške pogodbe.

Podeli: