Ali lahko sklenem naročniško razmerje, če imam status študenta?


Študenti, ki so državljani Republike Slovenije, lahko sklenejo naročniško razmerje za katerikoli naročniški paket. Prav tako lahko s katerimkoli paketom sklenejo tudi aneks, če izpolnjujejo pogoje za sklepanje naročniških razmerij za fizične osebe. Ob sklenitvi aneksa morajo izbrano napravo plačati s plačilno kartico (bančno) in predložiti bančni izpisek (za zadnje tri mesece).