Ali lahko prejemam račune za fiksne storitve na drug naslov?


Naslov za pošiljanje računov se lahko razlikuje od naslova priključka. Spremembo naslova za pošiljanje računov je treba sporočiti pisno na naslov Telemach d.o.o., Brnčičeva ulica 49A, 1231 Ljubljana – Črnuče ali po elektronski pošti na [email protected]. Pri spremembi naslovnika potrebujemo vaše naročniške podatke, naslov, kamor želite prejemati račune, in davčno številko naročnika zaradi ugotavljanja istovetnosti naročnika ter preprečitve morebitnih zlorab.