Ali lahko posnete vsebine prenesem na računalnik?


Posnete vsebine lahko spremljate samo na CISCO sprejemniku, kjer so bile vsebine posnete.

Podeli: