Ali lahko nastavim preusmeritev klicev s stacionarnega telefona na mobilno telefonsko številko? Kako se to izvede?


Lahko. V primeru, da klice preusmerite na mobilno telefonsko številko, se storitev zaračunava po veljavnem ceniku za storitev fiksne telefonije.

Postopek za preusmeritev je:

Možnost Koda za aktivacijo Koda za umik Primer
Stalna prevezava klica na številko 72*telefonska številka* 72** 72*041111222*
Prevezava klica, če je zasedeno ali ni odgovora 73*telefonska številka* 73** 73*041111222*