Ali je prenos številke možen, če sem vezan pri trenutnem operaterju?


Prenos številke je možen tudi v primeru vezave pri trenutnem operaterju. Ob prenosu se lahko odločite za nadaljevanje naročniškega razmerja do konca vezave (s tem se izognete plačilu pogodbeno predvidenega zneska) ali za prekinitev naročniškega razmerja in plačilo pogodbeno predvidenega zneska dosedanjemu operaterju.

Podeli: