Ali je možno priklopiti alarm?


Priklop alarmne naprave je možen, vendar ga odsvetujemo zaradi tehničnih specifikacij in odvisnosti delovanja od električne energije. Več informacij lahko dobite pri svojem ponudniku alarmne naprave ali alarmnega sistema.