Ali je možen začasni odklop?


Storitve lahko začasno odjavite za največ šest mesecev. Ob tem opreme, ki ste jo prejeli v uporabo, ni treba vračati. Začasni odklop se zaračuna po veljavnem ceniku. Med trajanjem zamrznitve naročniškega razmerja ne prejemate naših računov.
Po začasnem odklopu morate obnoviti naročniško razmerje in nas o ponovnem priklopu pisno obvestiti vsaj tri do pet delovnih dni pred želenim priklopom. Ponovni priklop je brezplačen.