Ali je mogoče zamrzniti naročniško razmerje?


Zamrznitev je možna za obdobje 6 mesecev, če na naročniško razmerje ni vezan aneks za opremo in če imate poravnane vse obveznosti. Prvih 6 mesecev trajanja naročniškega razmerja zamrznitev ni možna. Zamrznitev lahko opravite na naših prodajnih mestih.

Podeli: