Pokritost z mobilnim signalom

Telemach, vodilni kabelski operater v Sloveniji, je takoj po nakupu mobilnega operaterja Tušmobil pričel s temeljito posodobitvijo obstoječega omrežja in izgradnjo novega Telemachovega mobilnega omrežja LTE. Z izboljšanjem pokritosti z mobilnim signalom želimo uporabnikom omogočiti še kakovostnejše komuniciranje in zagotoviti najsodobnejše storitve na področju mobilnih telekomunikacij.

Zemljevid pokritosti s signalom Telemach prikazuje dostope do omrežja Telemach v Sloveniji. Prikaz pokritosti s signalom je informativne narave, saj je izračun narejen na podlagi računalniških simulacij, zato lahko pride do odstopanja med izračunanim in dejanskim stanjem. Na področjih z nižjo jakostjo signala oziroma področjih brez signala je zagotovljena uporaba storitev Telemach v nacionalnem gostovanju, skladno s pokritostjo omrežja operaterja, ponudnika nacionalnega gostovanja. Pri preklopu med omrežjema pride do prekinitve aktivne zveze.

Pokritost prebivalstva v Sloveniji:
GSM: 99,16%
UMTS: 99,66%
LTE: 98%

Prepričajte se v brezhibnost našega omrežja in izkoristite 7 dni brezplačnega testiranja.

Širokopasovni mobilni internet omogočajo tehnologije z različnimi hitrostmi:

EDGE

Osnovne hitrosti do 236,8 kb/s zagotavlja tehnologija EDGE, ki pri Telemachu pokriva 99,1% prebivalstva Slovenije.

EDGE je okrajšava za angleški izraz "Enhanced Data rates for GSM Evolution". Omogoča hiter prenos podatkov prek mobilnega omrežja, na osnovi sistema GSM. Predstavlja zadnjo fazo razvoja standarda GSM in podpira do trikrat več prenosa podatkov kot GPRS. Tehnologija EDGE omogoča uporabo naprednih storitev mobilne telefonije, kot so prenašanje videa, glasbe, MMS in mobilni internet. Hitrost prenosa podatkov z uporabo EDGE je enkrat hitrejša od hitrosti prenosa z uporabo dveh linij ISDN - Hitrost prenosa prek ISDN je 2 x 64 kb/s oziroma je do petkrat hitrejša od klasičnega analognega modema - Hitrost prenosa prek analognega modema je do 56 kb/s.

HSDPA

Tehnologija HSDPA (High Speed Download Packet Access) predstavlja nadgradnjo omrežja UMTS.

Je ena od najsodobnejših tehnologij prenosa podatkov in v Telemachovem omrežju zagotavlja hitrosti prenosa do 7,2 Mb/s. Telemachovo omrežje s signalom HSDPA pokriva 99,57% prebivalstva Slovenije, tehnologijo pa podpira večina novih UMTS mobilnikov in vse podatkovne naprave.

HSDPA z višjo hitrostjo prenosa podatkov omogoča bolj zmogljiv mobilni širokopasovni dostop do interneta, elektronske pošte in informacijskih sistemov ter uporabo najzahtevnejših multimedijskih storitev in prenos večjih priponk.

Hitrost prenosa prek HSDPA z mobilnikom ali podatkovno napravo, ki podpira 3,6 Mb/s, je trikrat hitrejša od klasičnega ožičenega priključka ADSL - pri hitrosti prenosa prek ADSL smo za “klasičen” priključek uporabili hitrost 1 Mb/s, medtem ko je hitrost prenosa z uporabo mobilnika ali podatkovne naprave, ki podpira 7,2 Mb/s, še enkrat hitrejša od tega.

HSUPA

HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access) je tehnologija, ki predstavlja nadgradnjo omrežja UMTS in je komplementarna tehnologiji HSDPA. Tehnologija HSUPA omogoča zmogljivejši prenos podatkov v smeri od uporabnika (upload), zanjo pa se uporablja tudi označba 3,5G ali 3,75G. Telemachovo omrežje s signalom HSUPA pokriva 99,57% prebivalstva Slovenije.

HSUPA je najnovejša nadgradnja omrežij tretje generacije in se razlikuje od HSDPA zgolj po višji hitrosti prenosa podatkov od uporabnika v omrežje.

Vse zgoraj navedene hitrosti so dosegljive pri polni moči signala, ki je zmeraj ni mogoče zagotoviti.

HSPA+

HSPA+ omogoča občutno večje hitrosti prenosa podatkov in sicer teoretično največ 21,6 Mb/s v smeri proti uporabniku (download) in največ 5,76 Mb/s v smeri od uporabnika (upload).

Dejanske hitrosti prenosa so odvisne od različnih dejavnikov, na primer oddaljenosti od bazne postaje, trenutne zasedenosti bazne postaje, vremenskih vplivov, morebitnih ovir kot so drevesa in stavbe, itd.

LTE/4G

LTE (Long Term Evolution), četrta generacija mobilnih telekomunikacij, pomeni popolnoma novo uporabniško izkušnjo in je izjemnega pomena za uporabo mobilnih storitev v prihodnosti, saj pomeni predvsem doseganje večjih hitrosti. Za uporabnika to pomeni hitrejšo in boljšo izkušnjo ob uporabi mobilnega interneta.

Za prenos signala omrežja do uporabnika mobilni operater uporablja zračne poti in ne fizičnih nosilcev, kot ponudniki stacionarnega dostopa do interneta. Na jakost in kvaliteto signala GSM/UMTS/LTE na določeni mikrolokaciji vpliva več dejavnikov: umetne ovire (različne gradbene konstrukcije, kovinski materiali, izolacija, steklo, žaluzije, ipd.), naravne ovire (relief, ozelenitev, sneg, dež, …), adaptacije objektov, uporaba terminala znotraj ali zunaj objekta, zmogljivost in tip terminala, oddaljenost podatkovne naprave oziroma mobilnika od bazne postaje, idr.

Jakost in kvaliteta signala je zunaj objektov boljša kot znotraj, v objektih, ki so grajeni pretežno iz kovinskih materialov je znotraj objektov signal zelo šibak ali pa ga celo ni. Znotraj objekta je jakost in kvaliteta signala GSM/UMTS/LTE različna tudi glede na postavitev terminala, kar pomeni, da lahko s primerno postavitvijo naprave oziroma terminala delno izboljšamo sprejem signala. Predvsem za USB-modeme velja, da delujejo bolje pri postavitvi v bližini oken, v smeri proti bazni postaji. Najbolj optimalno pozicijo uporabniki ugotovimo s testiranjem.

Akos test

Ookla test

*Uporaba teh orodij pomeni porabo zakupljene količine podatkov.