Napolnite predplačniški račun

PREDPLAČNIŠKI PAKET FREE2GO S SIM KARTICO

Cena paketa FREE2GO s SIM kartico znaša 4,00 EUR. Vnaprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO++. V tujini je storitev glasovnih klicev mogoče uporabljati v državah, kjer je omogočena uporaba predplačniškega paketa Telemach. Za uporabo storitev v EU velja Politika poštene uporabe (PPU) storitev v EU gostovanju družbe TELEMACH d.o.o., ki je dostopna tukaj. Z namenom zagotavljanja reguliranih storitev gostovanja v mobilnih omrežjih operaterjev v državah območja EU-tarife (Roam Like At Home – enake cene kot doma) je za koriščenje storitev v državah območja EU-tarife po domačih cenah od 1. 10. 2020 dalje zahtevana registracija Telemachovih predplačniških uporabnikov. V nasprotnem primeru se uporabniku v skladu s PPU zaračunava pribitek. Več o uporabi storitev med gostovanjem v EU/EEA in registraciji najdete tukaj.

Ob prvem vklopu predplačniške tarife FREE2GO++ prejmete neomejeno število minut za klice v mobilnem omrežju Telemach za obdobje 15 dni, pri čemer se za prvi dan že šteje dan vklopa. Na vašem predplačniškem računu pa je že prednaloženih 5 EUR BONUS dobroimetja, ki ga lahko koristite v radijskem omrežju Telemach (prikaz omrežja: Telemach) in ne velja za klice ter SMS/MMS sporočila na posebne ali komercialne številke ali za komercialne namene, za vse storitve v tujini izven EU in za vse mednarodne storitve, opravljene iz Slovenije. Več o pogojih koriščenja Bonus dobroimetja tukaj.

Ob vsakokratni polnitvi vašega predplačniškega računa FREE2GO za 10 ali 20 EUR prejmete dodatno storitev NEOMEJENO UGODJE, ki vključuje neomejeno število minut za klice v mobilnem omrežju Telemach za obdobje 30 dni od polnitve, pri čemer se za prvi dan že šteje dan polnitve, ob polnitvi za 20 EUR pa še 20 GB prenosa podatkov (od tega 9,40 GB za registrirane uporabnike med gostovanjem v EU). NEOMEJENO UGODJE ne zmanjšuje vašega dobroimetja in velja v radijskem omrežju Telemacha (prikaz omrežja: Telemach), storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Telemach Mobitel ali znak za gostovanje) pa se obračunajo dodatno po cenah, ki veljajo za predplačniško tarifo FREE2GO++ in so navedene v Ceniku mobilnih storitev, ki je dostopen tukaj. Enote iz dodatnega paketa NEOMEJENO UGODJE ne veljajo za klice na posebne ali komercialne številke, za storitve v tujini izven EU ali mednarodne storitve, opravljene iz Slovenije. Za nemoteno uporabo NEOMEJENEGA UGODJA priporočamo, da ima uporabnik na svojem računu dobroimetje v višini vsaj 0,1 EUR.

Dodatni paketi FREE2GO REVOLUCIJA

Vnaprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO++. Dodatni predplačniški paket FREE2GO REVOLUCIJA vključuje neomejene klice v mobilnem omrežju Telemach in akcijskih 10.000 enot za klice v ostala Slovenska omrežja/SMS/MMS/MB (»storitve«), ki so na voljo v Sloveniji in EU gostovanju (od tega za registrirane uporabnike 3,90 GB med gostovanjem v EU). Enote iz dodatnega paketa FREE2GO REVOLUCIJA ne veljajo za storitve na posebne ali komercialne številke, v tujini izven EU ali za mednarodne storitve, opravljene iz Slovenije v tujino. Storitve se koristijo v radijskem omrežju Telemach (prikaz omrežja: Telemach), storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Telemach Mobitel ali znak za gostovanje) pa se obračunajo dodatno po cenah, ki veljajo za predplačniško tarifo FREE2GO++. V tujini je storitev glasovnih klicev mogoče uporabljati v državah, kjer je omogočena uporaba predplačniškega paketa Telemach. Za uporabo storitev v EU velja Politika poštene uporabe (PPU) storitev v EU gostovanju družbe TELEMACH d.o.o., ki je dostopna tukaj. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Vklop FREE2GO REVOLUCIJA je možen na tarifi FREE2GO+ in/ali FREE2GO++, ne pa na predplačniški tarifi NET2GO. FREE2GO REVOLUCIJA lahko vklopite tako, da pošljete SMS z vsebino »revolucija« na 7070, ali da v telefon vtipkate *121*2*1*1# in pritisnete tipko za klic. Paket velja 30 dni od prve aktivacije, pri čemer se za prvi dan že šteje dan vklopa dodatnega paketa, oziroma vsakega nadaljnjega vklopa. Dodatni paket FREE2GO REVOLUCIJA, ki se samodejno obnavlja, lahko vklopite tako, da pošljete SMS z vsebino »revolucija mesecno« na »7070«, ali da v telefon vtipkate *121*2*3*1# in pritisnete tipko za klic. Paket FREE2GO REVOLUCIJA s samodejnim obnavljanjem se obnovi s prvim dnem koledarskega meseca in velja do poteka koledarskega meseca, v katerem je bil izklopljen. Ponoven vklop FREE2GO REVOLUCIJA je možen po preteku njegove veljavnosti ali porabi vseh zakupljenih enot ali po izklopu in porabi vseh zakupljenih enot za pakete ki se samodejno obnavljajo. Za izklop FREE2GO REVOLUCIJA s samodejnim obnavljanjem pošljete SMS z vsebino »revolucija stop« na 7070 ali v telefon vtipkate *121*2*3*2# in pritisnete tipko za klic.

Dodatni paket FREE2GO MINI REVOLUCIJA

Vnaprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO++. Dodatni predplačniški paket FREE2GO MINI REVOLUCIJA vključuje neomejene klice za klice v mobilnem omrežju Telemach in 500 enot za klice v ostala Slovenska omrežja/SMS/MMS/MB (»storitve«), ki so na voljo v Sloveniji in EU gostovanju. Enote se ne morejo koristiti za storitve na posebne ali komercialne številke, v tujini izven EU ali za mednarodne storitve, opravljene iz Slovenije v tujino. Storitve se koristijo v radijskem omrežju Telemach (prikaz omrežja: Telemach), storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Telemach Mobitel ali znak za gostovanje) pa se obračunajo dodatno po cenah, ki veljajo za predplačniško tarifo FREE2GO++. V tujini je storitev glasovnih klicev mogoče uporabljati v državah, kjer je omogočena uporaba predplačniškega paketa Telemach. Za uporabo storitev v EU velja Politika poštene uporabe (PPU) storitev v EU gostovanju družbe TELEMACH d.o.o., ki je dostopna tukaj. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. Vklop FREE2GO MINI REVOLUCIJA je možen na tarifi FREE2GO+ in/ali FREE2GO++, ne pa na predplačniški tarifi NET2GO. FREE2GO MINI REVOLUCIJA lahko vklopite tako, da pošljete SMS z vsebino »mini revolucija« na 7070, ali da v telefon vtipkate *121*2*2*1# in pritisnete tipko za klic. Paket velja 30 dni od prve aktivacije, pri čemer se za prvi dan že šteje dan vklopa dodatnega paketa, oziroma vsakega nadaljnjega vklopa. Dodatni paket FREE2GO MINI REVOLUCIJA, ki se samodejno obnavlja, lahko vklopite tako, da pošljete SMS z vsebino »mini revolucija mesecno« na »7070«, ali da v telefon vtipkate *121*2*4*1# in pritisnete tipko za klic. Za izklop FREE2GO MINI REVOLUCIJA s samodejnim obnavljanjem pošljete SMS z vsebino »mini revolucija stop« na 7070 ali v telefon vtipkate *121*2*4*2# in pritisnete tipko za klic.

PREDPLAČNIŠKI PAKET FREE2GO S SIM KARTICO IN PREDNALOŽENIM DODATNIM PAKETOM REVOLUCIJA

Akcijska cena paketa FREE2GO s SIM kartico in prednaloženim dodatnim paketom REVOLUCIJA znaša 1,00 EUR. Redna cena paketa znaša 6,99 eur. Vnaprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO++. V tujini je storitev glasovnih klicev mogoče uporabljati v državah, kjer je omogočena uporaba predplačniškega paketa Telemach. Za uporabo storitev v EU velja Politika poštene uporabe (PPU) storitev v EU gostovanju družbe TELEMACH d.o.o., ki je dostopna tukaj. Na sim kartici je ob prvem vklopu že predaktiviran dodatni paket REVOLUCIJA z veljavnostjo enot 30 dni od dneva aktivacije, pri čemer se za prvi dan že šteje dan vklopa dodatnega paketa. Po preteku veljavnosti dodatnega paketa oz. porabi vseh zakupljenih enot je potreben ponovni nakup in vklop dodatnega paketa REVOLUCIJA skladno z Cenikom.
Ob vsakokratni polnitvi vašega predplačniškega računa FREE2GO za 10 ali 20 EUR prejmete dodatno storitev NEOMEJENO UGODJE, ki vključuje neomejeno število minut za klice v mobilnem omrežju Telemach za obdobje 30 dni od polnitve, pri čemer se za prvi dan že šteje dan polnitve, ob polnitvi za 20 EUR pa še 20 GB prenosa podatkov (od tega 9,40 GB za registrirane uporabnike med gostovanjem v EU). Prenos podatkov v Sloveniji se prednostno koristi iz enot dodatnega paketa REVOLICIJA, prenos podatkov v tujini pa se prednostno koristi iz enot dodatne storitve NEOMEJENO UGODJE. NEOMEJENO UGODJE ne zmanjšuje vašega dobroimetja in velja v radijskem omrežju Telemacha (prikaz omrežja: Telemach), storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Telemach Mobitel ali znak za gostovanje) pa se obračunajo dodatno po cenah, ki veljajo za predplačniško tarifo FREE2GO++ in so navedene v Ceniku mobilnih storitev, ki je dostopen tukaj. Enote iz dodatnega paketa NEOMEJENO UGODJE ne veljajo za klice na posebne ali komercialne številke, za storitve v tujini izven EU ali mednarodne storitve, opravljene iz Slovenije.
Dodatni predplačniški paket FREE2GO REVOLUCIJA vključuje neomejene klice v mobilnem omrežju Telemach in 10.000 enot za klice v ostala Slovenska omrežja/SMS/MMS/MB (»storitve«), ki so na voljo v Sloveniji in EU gostovanju (od tega 3,30 GB za registrirane uporabnike med gostovanjem v EU). Enote iz dodatnega paketa FREE2GO REVOLUCIJA ne veljajo za storitve na posebne ali komercialne številke, v tujini izven EU ali za mednarodne storitve, opravljene iz Slovenije v tujino. Storitve se koristijo v radijskem omrežju Telemach (prikaz omrežja: Telemach), storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Telemach Mobitel ali znak za gostovanje) pa se obračunajo dodatno po cenah, ki veljajo za predplačniško tarifo FREE2GO++. Neporabljene količine se ne prenašajo v naslednje obračunsko obdobje. FREE2GO REVOLUCIJA lahko vklopite tako, da pošljete SMS z vsebino »revolucija« na 7070, ali da v telefon vtipkate *121*2*1*1# in pritisnete tipko za klic. Paket velja 30 dni od prve aktivacije oziroma vsakega nadaljnjega vklopa, pri čemer se za prvi dan že šteje dan vklopa. Dodatni paket FREE2GO REVOLUCIJA, ki se samodejno obnavlja, lahko vklopite tako, da pošljete SMS z vsebino »revolucija mesecno« na »7070«, ali da v telefon vtipkate *121*2*3*1# in pritisnete tipko za klic. Paket FREE2GO REVOLUCIJA s samodejnim obnavljanjem se obnovi s prvim dnem koledarskega meseca in velja do poteka koledarskega meseca, v katerem je bil izklopljen. Ponoven vklop FREE2GO REVOLUCIJA je možen po preteku njegove veljavnosti ali porabi vseh zakupljenih enot ali po izklopu in porabi vseh zakupljenih enot za pakete ki se samodejno obnavljajo. Za izklop FREE2GO REVOLUCIJA s samodejnim obnavljanjem pošljete SMS z vsebino »revolucija stop« na 7070 ali v telefon vtipkate *121*2*3*2# in pritisnete tipko za klic.

POSEBNI POGOJI FREE2GO PAKETA S SIM KARTICO 1 €

Akcijska cena paketa FREE2GO s SIM kartico 2 EUR velja od 1. 1. 2022 do 31. 1. 2022. Redna cena paketa FREE2GO s SIM kartico znaša 4,00 EUR. Vnaprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telelmach je FREE2GO++.

FREE2GO PAKET S TELEFONOM WIKO Y60

Akcijska cena paketa FREE2GO s telefonom WIKO Y60 znaša 32,49 EUR. Redna cena paketa FREE2GO s telefonom WIKO Y60 znaša 64,99 EUR. Ponudba vključuje predplačniški paket FREE2GO, mobilni telefon WIKO Y60 in kartico SIM. 5 EUR dobroimetja se uporabniku naloži na kartico SIM ob aktivaciji. V naprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO++.

FREE2GO PAKET S TELEFONOM ULEFONE S1

Akcijska cena paketa FREE2GO s telefonom ULEFONE S1 znaša 29,99 EUR in velja do razprodaje zalog. Ponudba vključuje predplačniški paket FREE2GO, mobilni telefon ULEFONE S1 in kartico SIM. 5 EUR dobroimetja se uporabniku naloži na kartico SIM ob aktivaciji. V naprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO++.

FREE2GO PAKET S TELEFONOM ULEFONE S7

Akcijska cena paketa FREE2GO s telefonom ULEFONE S7 znaša 27,49 EUR. Redna cena paketa znaša 54,99 EUR. Ponudba vključuje predplačniški paket FREE2GO, mobilni telefon ULEFONE S7 in kartico SIM. 5 EUR dobroimetja se uporabniku naloži na kartico SIM ob aktivaciji. V naprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO++.

FREE2GO PAKET S TELEFONOM NOKIA 2.1

Akcijska cena paketa FREE2GO s telefonom NOKIA 2.1 znaša 44,99 EUR in velja do razprodaje zalog. Ponudba vključuje predplačniški paket FREE2GO, mobilni telefon NOKIA 2.1 in kartico SIM. 5 EUR dobroimetja se uporabniku naloži na kartico SIM ob aktivaciji.

FREE2GO PAKET S TELEFONOM ALCATEL 20.38X

Akcijska cena paketa FREE2GO s telefonom ALCATEL 20.38X znaša 14,99 EUR. Ponudba vključuje predplačniški paket FREE2GO, mobilni telefon ALCATEL 20.38X in kartico SIM. 5 EUR dobroimetja se uporabniku naloži na kartico SIM ob aktivaciji. V naprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO++.

Vse cene so v EUR z DDV. Navedene blagovne in storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Več informacij o storitvah, cenah in pogojih predplačniških storitev vam je na voljo v Ceniku mobilnih storitev, Splošnih pogojih uporabe predplačniškega sistema Telemach, Posebnih pogojih predplačniške tarife FREE2GO++, Pogojih dodatnih predplačniških paketov FREE2GO REVOLUCIJA in MINI REVOLUCIJA ter na www.telemach.si, v vseh poslovalnicah Telemacha in na številki 070 700 700.

Prenos številke

V vašem predplačniškem paketu FREE2GO boste dobili priložen Zahtevek za prenos mobilne številke. Izpolnjen obrazec nam dostavite v našo poslovalnico, ali pošljite po pošti in začeli bomo postopek prenosa. Strošek prenosa številke iz svojega...

Polni zame

Polni zame je Telemachova storitev, s katero lahko naročnik Telemacha drugemu Telemachovemu predplačniškem uporabniku napolni račun. Polni lahko v višini 5, 10 ali 20 EUR. Telemachov predplačnik drugemu predplačniku s storitvijo Polni zame ne...

Pokliči nazaj

Storitev Pokliči nazaj! omogoča, da želenemu naslovniku pošljete brezplačno SMS sporočilo z vsebino “Prosim, pokliči me!”SMS sporočilo lahko pošljete na dva načina:Vtipkajte *124# in pritisnite kliči. Po prejetem povratnem obvestilu vnesite...

Plačaj zame

Vam je zmanjkalo denarja na računu, opraviti pa morate nujen klic? S storitvijo »Plačaj zame« je sedaj to mogoče hitro in enostavno, saj vam omogoča vzpostavitev klica na stroške druge osebe. Za 10 minut pogovora bo oseba, ki jo kličete, plačala...

Brezplačni klici znotraj skupine prijateljev

Uporabniki predplačniškega paketa si lahko ustvarijo skupino do 4 uporabnikov, ki se med seboj kličejo brezplačno. Število brezplačnih minut znotraj skupine je omejeno na 250 brezplačnih minut na posameznega člana. Brezplačne minute veljajo, če...

Klic v primeru prenizkega stanja na računu

Vsi Telemachovi predplačniški uporabniki lahko kljub prenizkemu stanju na svojem računu izvedejo klic na želeno številko, in sicer do te faze, da se s klicem generira sporočilo, ki se na klicanem mobilnem terminalu prikaže v obliki...

Hardver

KJE KUPIM?

Net2Go paket ali vrednostno kartico lahko kupite v eni izmed Telemachovih poslovalnic ali na drugih prodajnih mestih.

Hardver

KAKO AKTIVIRAM?

V USB modem ali tablico vstavite kartico SIM. Ob prvem vklopu aparata vtipkajte 4-mestno kodo PIN. Kartico SIM boste aktivirali z vzpostavitvijo prve seje.

Hardver

KAKO POLNIM?

Polnitev vašega Net2go računa lahko opravite na več načinov.

Več si preberite tukaj.

Hardver

KAJ DOBIM?

Ob vsaki polnitvi računa prejmete ugodnost neomejenega prenosa podatkov.