KUPITE SERIJO ZA 6,90 EUR

PRIJAVITE SE IN AKTIVIRAJTE
na portalu MojTelemach

Dostopno uporabnikom EON in Total TV

ali

POKLIČITE 070 700 700
Ali obiščite prodajno mesto.

Uporabniki nekaterih predplačniških paketov EON TV lahko aktivirajo paket izključno prek portala MojTelemach.