Priloga k naročniški pogodbi za fiksne storitve: Hitrosti dostopa do interneta (vsi paketi) (Veljavno od 6. 10. 2019)

Priloga h pogodbi hitrosti dostopa 10-2019 NET

Loading...