Pojasnila k prilogi pogodbe o vzpostavitvi naročniškega razmerja in aneksom k tej pogodbi (Veljavno od 1. 3. 2017)

Pojasnila k Prilogi Pogodbe o vzpostavitvi naročniškega razmerja 3-2017

Loading...