Kako ravnati v primeru ponovne napake na napravi s strani pooblaščenega servisa v času sklenjenega zavarovanja?


Če popravilo pri pooblaščenem servisu ni bilo izvedeno pravilno ali v celoti oz. okvara ali poškodba ni bila odpravljena ali je bila odpravljena le delno oz. so zaradi popravila na napravi nastale nove napake, zavarovalnica ni dolžna na svoje stroške zagotoviti ponovnega popravila, temveč mora zavarovanec dodatno ali ponovno popravilo zahtevati od pooblaščenega servisa, ki je izvajal prvotno popravilo.

Deli :
Vam je odgovor koristil?