Sem naročnik paketa ŠE VEČ. Katere storitve lahko uporabljam v času gostovanja v EU?


V EU so klici in sporočila SMS povsem neomejeni. Na voljo imate 8,00 GB prenosa podatkov. Po prekoračitvi kvote 8,00 GB v EU se vsak nadaljnji MB zaračunava po veljavnem ceniku 0,0092 EUR (v Sloveniji je prenos podatkov vedno brezplačen). Če v Sloveniji porabite 44 GB, boste v EU lahko prvih 6 GB porabili po polni hitrosti, prenos preostanka podatkov pa bo potekal pri hitrosti največ 64 kbps. Sporočila MMS se obračunavajo iz prenosa podatkov.

Kaj pa če imam dodatno kartico SIM? Katere storitve lahko v času gostovanja v EU uporabljam na obeh mobilnih številkah?

Dodatna kartica SIM porablja iste vsebine iz paketa, zaradi česar ima tudi dodatna kartica SIM možnost uporabe storitev med gostovanje v EU. Kvota 6,50 GB je na voljo obema karticama SIM skupaj.

Deli :
Vam je odgovor koristil?