Kaj pomeni zapadli dolg oz. zapadle obveznosti?


Zapadli dolg oz. zapadle obveznosti so vse odprte postavke, ki še niso poravnane, kljub temu da je datum zapadlosti plačila že potekel.

Deli :
Vam je odgovor koristil?