Sklepanje naročniških razmerij za fizične osebe


Naročniško razmerje lahko sklenejo vse polnoletne osebe s stalnim bivališčem na območju Republike Slovenije.


Katere dokumente potrebujete za sklenitev?

- Veljavno osebno izkaznico (OI) ali potni list (PL) ali (novo) vozniško dovoljenje (VD - izdano po 13. 7. 2009),
- original ali kopijo davčne številke (DŠ) oz. kateregakoli uradnega dokumenta, iz katerega je razvidna davčna številka.
- Upokojenci morate predložiti odrezek ZPIZ-a, Sklep o upokojitvi ali »novo« kartico za upokojence.
- Študenti morate predložiti študentsko izkaznico ali študentski indeks.

Ob sklepanju aneksa za mobilno napravo ali na zahtevo ekipe za avtorizacije pa potrebujete tudi:

- bančno kartico - pri nakupu morate plačati s plačilno (bančno in NE kreditno) kartico (plačilo mora biti izvršeno in v tem primeru ne potrebujete druge dokumentacije, torej plačilne liste, bančnega izpiska itd.),
- plačilno listo ali bančni izpisek za najmanj zadnje 3 mesece (na zahtevo ekipe za avtorizacije),
- številko transakcijskega računa (predložitev bančne kartice); to potrebujete le, ko se odločite za e-račun, pri nas odpirate trajnik ali sklenete aneks za terminalsko opremo, katere vrednost je višja od 450 EUR.


Deli :
Vam je odgovor koristil?