E-račun

Telemachovi naročnikom je na voljo E-račun, elektronska različica mesečnega računa, ki v celoti nadomešča papirno. E-račun je okolju prijaznejši, enostaven, priročen in pregleden. E-račun boste prejemali na vaš elektronski naslov. V primeru, da ste uporabnik spletnega bančništva, boste E-račun lahko prejeli tudi neposredno v osebno spletno banko, če vaša banka omogoča prejem e-računov.

Zakaj izbrati e-račun?

 • E-račun je pregleden, priročen in enostaven.
 • E-račun je okolju prijaznejši. Z naročilom na E-račun se boste namreč odpovedali prejemanju tiskanih mesečnih računov in s tem prispevali k ohranjanje okolja.
 • E-račun bo poenostavil plačevanje vaših mesečnih računov, saj ga lahko prejemate tudi neposredno v osebno spletno banko.

Na E-račun se lahko naročijo fizični in poslovni uporabniki mobilnih storitev.

Uporabniki mobilnih storitev se na E-račun lahko naročite na dva načina:

 • Na Telemachovom spletnem portalu Moj Telemach izberite Računi in "Uredi" pod rubriko Nastvitve E-računa. Ob prvem obisku portala boste morali vnesti številko vašega zadnjega prejetega mesečnega računa in sklic. V naslednjem koraku se vam bo odprla možnost naročila E-računa.
 • Obiščite eno od Telemachovih prodajnih mest in izpolnite obrazec za naročilo na E-račun.

Uporabniki storitve E-račun boste ob dostavi elektronskega mesečnega računa na vaš elektronski naslov ali v spletno banko vsakokrat obveščeni s prejetim SMS sporočilom.

Banke, ki omogočajo prejemanje e-računov

BankaFizične osebePravne osebe
Abanka Vipa d.d.AbanetAbacom
Banka Celje d.d.NLB KlikElektronsko bančništvo
Banka Koper d.d.iNetiNet
Banka Sparkasse d.dNet.StikNet.Stik PRO
Banka Volksbank d.d.VB OnlineVB Online
Delavska hranilnica d.d.Dh-PlusDh-net
Deželna banka Slovenije d.d.DBS NETDBS PRONET
Factor Banka-Elektronsko bančništvo
Gorenjska banka d.d.LinkLink C
Addiko Bank d.d.Addiko EbankAddiko Ebank
KD banka d.d.Elektronska banka KD-
NLB d.d.NLB KlikNLB Proklik
Nova KBM d.d.Bank@NetPoslovni Bank@Net
Poštna banka Slovenije d.d.PBS netPOSLOVNI PBSPikaNET
Probanka d.d.Osebni ProspletProspletPlus in Poslovni Prosplet
Reiffeisen banka d.d.Raiffesein NETRB-online
SKB banka d.d.SKB NETPRO SKB NET
UniCredit Banka Slovenija d.d.E-bankaE-banka

E-račun lahko poravnate preko direktne bremenitve (trajnika) ali osebnega elektronskega bančništva. Če svoj mesečni račun že sedaj plačujete preko direktne bremenitve, naročilo na E-račun na obstoječi trajnik ne vpliva; račun boste še naprej plačevali preko obstoječe direktne bremenitve.

 • S svojimi računi/ e-računom lahko upravljajo vsi fizični uporabniki.
 • Poslovni uporabniki morajo za upravljanje z računi/ e-računom predhodno določiti pooblaščene osebe, ki imajo dovoljenje za upravljanje in vpogled v račune. Upravljanje posameznim uporabnikom je mogoče določiti preko posebnega za to namenjenga obrazca.

Nadzor porabe

Telemach svojim naročnikom omogoča preverjanje stanja enot na računu v realnem času. To pomeni, da boste prejeli povsem natančen podatek o porabi enot do trenutka, ko ste poslali zahtevek za informacijo o stanju.

Svojo mesečno porabo lahko preverjate na tri načine:

 • USSD zahtevka;
 • SMS sporočila;
 • portala WAP Portal Telemach@;

Prek USSD zahtevka

Vtipkajte kodo *123# in pritisnite tipko kliči. Prejeli boste povratno informacijo na vaš mobilni telefon. Storitev je brezplačna.

Prek SMS sporočila

Prek SMS sporočila lahko preverite le vašo dodatno porabo, torej porabo izven vašega naročniškega paketa.

Na številko 7070 pošljite ključno besedo PORABA in prejeli boste povratno sporočilo z informativno porabo za tekoči mesec.

Prek portala WAP Portal Telemach@

Stanje vaših zakupljenih količin v vašem paketu ter Telemach klub bonitete lahko preverite tudi na portalu WAP Portal Telemach@. Na voljo pa vam je tudi vpogled v dodatno porabo. Obiščite wap.tuskabina.si -> moj telemach.

Preverjanje stanja na portalu WAP Portal Telemach@ je brezplačno.

Za večjo varnost in zaščito naših uporabnikov smo v skladu z direktivo Evropske unije omejili porabo GPRS storitev v času gostovanj v državah EU. Prav tako smo omejili porabo GPRS storitev izven EU držav. Vsak uporabnik lahko znotraj EU nemoteno prenese količino prenosa podatkov do limita 61 EUR, v državah izven EU pa do limita 100 EUR. Prenos podatkov izven EU se obračunava različno, in sicer po ceniku gostujočega operaterja. Prosimo, da pred odhodom v tujino preverite cenik gostovanja.

Kaj pomeni omejitev prenosa podatkov za uporabnika?

Po dosegu limita 61 EUR, ki velja za države EU, in/ali dosegu limita 100 EUR izven EU, vam bo Telemach onemogočil nadaljnji prenos podatkov v tujini.

Povečanje limita podatkovnega prenosa za dodatnih 150 EUR v državah EU in 150 MB v ostalih državah izven EU lahko vklopite direktno s poslanim SMS sporočilom.

Pošljite SMS sporočilo s ključno besedo "GPRS TUJINA" na številko 7070. Prejeli boste povratno sporočilo o potrditvi nadaljnje uporabe prenosa podatkov v tujini.

Poslano SMS sporočilo je plačljivo. Če je sporočilo poslano znotraj Slovenije, se odšteje od zakupljene kolicine SMS sporočil v vašem naročniškem paketu ali se obračuna po veljavnem ceniku Telemacha. Če je sporočilo poslano iz tujine, se obračuna po veljavnem ceniku tujega operateja. Povratno SMS sporočilo je brezplačno.

Potrebujete večjo količino prenosa podatkov v tujini?

Na vašo željo vam bomo omogočili tudi dodatno količino prenosa podatkov v tujini. Vendar, če ste v tekočem mesecu že uspešno povečali svoj limit, lahko dodatno porabo aktivirate le z izpolnitvijo posebnega obrazca. Obrazec lahko izpolnite na vseh prodajnih mestih Telemach. V kolikor boste po že uspešno opravljenem povečanju limita v tekočem mesecu ponovno poslali SMS zahtevo za dodatno povečanje limita, boste prejeli povratno SMS obvestilo, ki vas bo napotilo na naš klicni center z dodatnimi navodili.

Za več informacij se lahko obrnete na naš klicni center za pomoč uporabnikom na telefonsko številko 070 700 700 ali na elektronski naslov info@Telemach.si.

SMS limit dodatne porabe je storitev, ki posamezniku omogoča, da si poljubno in kadarkoli nastavi višino zneska dodatne porabe, ob katerem želi biti obveščen preko SMS sporočila. Ob vklopu storitve je SMS limit dodatne porabe prednastavljen na vrednost 40 EUR, posameznik pa si lahko glede na potrebe, višino zneska kadarkoli spremeni. SMS limit dodatne porabe je informativne narave in velja kot opozorilo pred nastalimi stroški in ne vsebuje blokade storitev. Storitev je mogoča za naročnike Telemacha.

Kako?

Vklop storitve SMS limit dodatne porabe si lahko vklopite na Telemachovom spletnem portalu Moj Telemach ali prek portala WAP Portal Telemach@.

Zapora storitev uporabniku omogoča zaporo dohodnih ali izhodnih storitev in možnost omejevanja nezaželjenih stroškov, predvsem v času gostovanja.

Vrste zapor

 • zapora dohodnih storitev
 • zapora odhodnih storitev
 • zapora gostovanja v tujini
 • zapora prenosa podatkov
 • zapora prenosa podatkov v omrežju nacionalnega ponudnika Telekom Slovenije
 • zapora prenosa podatkov v gostovanju v tujini
 • zapora odhodnih mednarodnih klicev v gostovanju in zapora odhodnih mednarodnih klicev iz Slovenije
 • zapora do erotičnih vsebina na portalu WAP Portal Telemach@&
 • zapora prejemanja komercialnih sporočil

Zapora prenosa podatkov v omrežju ponudnika nacionalnega gostovanja in v tujini

Za večji nadzor nad morebitnimi dodatnimi stroški lahko enostavno blokirate prenos podatkov in s tem tudi prejemanje in pošiljanje MMS sporočil, kadar se nahajate v omrežju ponudnika nacionalnega gostovanja in tudi kadar ste v tujini. Tako si boste zagotovili, da se bodo storitve, povezane s prenosom podatkov opravljale samo, kadar se boste nahajali v Telemachovom lastnem omrežju.

Zaporo prenosa podatkov lahko vključite na dva načina:

 • v telefon vtipkajte *121*4#
 • obiščite portal WAP Portal Telemach@ in izberite zavihek Moj Telemach, kategorijo Moje storitve ter sledite navodilom

Aktivacija ostalih zapor storitev

Naročniki Telemacha lahko zahtevate zaporo storitev s pomočjo obrazca, ki ga izpolnete na Telemachovih prodajnih mestih.

Klicne storitve

OSNOVNE STORITVE


Čakajoči klic (CAW) je storitev, ki omogoča, da je klicani uporabnik med pogovorom s posebnim tonom v slušalki opozorjen na drugi dohodni klic. Uporablja se v povezavi s storitvijo Zadržanje zveze (HOLD), ki omogoča uporabniku, da začasno zadrži obstoječo zvezo in jo kasneje po želji ponovno vzpostavi. Medtem, ko je zveza na čakanju, lahko uporabnik sprejme čakajoči klic ali pa kliče želeno številko.

Aktivacija

Uporabniki Telemacha imate storitev čakajoči klic že v osnovi vključeno. Za pravilno delovanje storitve v aparat vpišite *43# in pritisnite tipko »kliči«.

Storitev lahko izklopite z vpisom #43# in pritiskom na tipko »kliči«.

Preusmeritev klica je storitev, ki uporabniku omogoča preusmeritev dohodnih klicev na katerokoli drugo telefonsko številko v mobilnem ali stacionarnem telefonskem omrežju.

Aktivacija

Preusmeritev klica na drugo telefonsko številko uporabnik aktivira ali deaktivira sam.

Vrste preusmeritev:

Preusmeritev klica ob zasedenem uporabniku (CFB - Divert When Busy) - omogoča, da se dohodni klici v času, ko je uporabnik zaseden, preusmerijo na drugo številko.

Preusmeritev klica, ko uporabnik ni dosegljiv (CFNRC - Divert If Not Reachable) - omogoča, da se dohodni klici v času, ko uporabnik ni dosegljiv, preusmerijo na drugo številko.

Preusmeritev klica, ko se uporabnik ne javi (CFNRY - Divert When Not Answered) - omogoča, da se dohodni klici preusmerijo na drugo številko v primeru, ko se uporabnik ne javi. Čas zvonjenja je prednastavljen na 25s.

Brezpogojna preusmeritev (CFU - Divert All Calls) - vsi dohodni klici se preusmerijo na drugo številko.

Zadržanje zveze (HOLD) omogoča uporabniku, da začasno zadrži obstoječo zvezo in jo kasneje po želji ponovno vzpostavi.

Aktivacija

Storitev Zadržanje zveze je uporabnikom Telemacha že v osnovi vključena.

Konferenčna zveza vam omogoča, da lahko ob klicu v skupni pogovor vključite do 5 prijateljev oz. sodelavcev. Vsak izmed povabljenih lahko v pogovor vključi novih 5 uporabnikov

Aktivacija

Vsi uporabniki Telemacha imate storitev Konferenčna zveza vklopljeno v osnovi. Edini pogoj je, da vaš aparat podpira konferenčno zvezo in da imate na aparatu vklopljeno funkcijo Čakajoči klic.

Pogoji uporabe

Klic se zaračunava enako kot običajen klic in se zaračuna tistemu, ki konferenčno zvezo vzpostavi. Torej, če nekdo pokliče 5 ljudi in jih združi v konferenčno zvezo, hkrati plačuje za trajanje petih klicev.


NAPREDNE STORITVE


Storitev Pokliči nazaj vam omogoča, da želenemu naslovniku pošljete brezplačno SMS sporočilo z vsebino "Prosim, pokliči me!"

SMS sporočilo lahko pošljete na dva načina:

 • Vtipkajte *124# in pritisnite kliči. Po prejetem povratnem obvestilu vnesite številko naslovnika, kateremu želite poslati SMS sporočilo.
 • Vtipkajte *124*telefonska številka želenega naslovnika#

Primer: Če želite sporočilo "Prosim pokliči me!" poslati uporabniku s telefonsko številko 070 123456, vnesite ukazni niz *124*070123456# in pritisnite tipko kliči. Uporabnik bo prejel SMS sporočilo "Prosim pokliči me!".

Vklop blokade storitve Pokliči nazaj

Prejemanje sporočil z vsebino Pokliči nazaj lahko onemogočite po spodaj opisanih korakih.

 • Vtipkajte USSD ukazni niz *122# in pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje
 • V prikazanem meniju izberite kategorijo 1: SMS sporočila. Nato pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.
 • Nato v prikazanem meniju izberite kategorijo 1: Pokliči nazaj - in pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.
 • V zadnjem meniju izberite kategorijo 1: Vklop - za vklop blokade - oz., če želite ponovno vklopiti storitev Pokliči nazaj, izberite kategorijo 2: Izklop - in pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.

Vam je zmanjkalo denarja na računu, opraviti pa morate nujen klic? Bi si želeli, da bi vas vaši otroci lahko poklicali na vaše stroške?

S storitvijo Plačaj zame je sedaj to mogoče hitro in enostavno. Za 10 minut pogovora bo oseba, ki jo kličete plačala le 0,30 EUR. Vzpostavitev klica je brezplačna.

Kako se storitev uporablja?
 • Vtipkate USSD kodo *111*številka# in pritisnite tipko kliči (primer: *111*070887887#);
 • Ko uporabnik, ki ga želite poklicati potrdi prevzem klica na njegove stroške, se zveza vzpostavi.

Storitev Plačaj zame je prednastavljena oz. na voljo vsem uporabnikom Telemacha, z izjemo kadar sta tako klicani kot klicoči oba uporabnika predplačniškega sistema Telemach.

Storitev Plačaj zame deluje le za klice znotraj omrežja Telemach.

Polni zame je Telemachova storitev, s katero lahko naročniki Telemacha Telemachovim predplačniškim uporabnikom napolnite račun v višini 5, 10 ali 20 EUR.

Uporaba storitve med dvema predplačniškima uporabnikoma ni mogoča.

1. Polnjenje z USSD ukazom

V mobilni telefon vtipkajte: *123*vrednost polnitve*telefonska številka, ki jo želite polniti# in pritisnite tipko za klicanje.

Na primer za polnjenje v višini 5 EUR vtipkajte: *123*5*070xxxxxx# in tipka za klicanje.

2. Polnjenje s SMS sporočilom

Na številko 7070 pošljite ključne besede: polni, vrednost polnitve, telefonsko številko, ki jo želite polniti in poljuben tekst, ki ga bo prejemnik videl ob polnitvi.

Na primer: "Polni 5 070xxxxxx Vse najboljše".

3. Polnjenje prek portala WAP Portal Telemach@

Na WAP Portalu Telemach (wap.telemach.si) izberite Moj Telemach/Dodatne storitve/Polni zame in sledite navodilom.

4. Polnjenje prek portala Moj.telemach.si

Obiščite spletni naslov Moj Telemach in sledite navodilom.

Pogoji ponudbe

"Polni zame" je storitev družbe Telemach, ki svojim naročnikom nudi polnitev predplačniškega računa drugega uporabnika. Tako polnitev naročnik izvede preko mobilnega portala WAP Portal Telemach, spletnega portala moj.telemach.si, USSD ukaza ali SMS sporočila, pri čemer bo znesek, uporabljen za polnitev prištet k mesečnemu računu naročnika, ki izvaja polnitev. Predplačniškim uporabnikom preko storitve Polni zame ni omogočena polnitev drugemu predplačniškemu uporabniku. Telemach omogoča zaporo storitve »Polni zame« v petih dneh od prejetega zahtevka za blokado, ki ga naročnik odda na brezplačni tel. št. 080 22 88. Vse stroške polnitev do trenutka blokade bremenijo naročnika MSISDN s katerega je bila opravljena polnitev. Telemach lahko kadarkoli spremeni ali dopolni te pogoje oz. storitev oz. jo lahko z ustreznim obvestilom omeji ali ukine.

Vsem uporabnikom Telemacha smo omogočili klice na premijske številke 090. Vsi tisti, ki želite dostopati do informacij, zabave, nasvetov ter ostalih dodatnih vsebin, lahko vzpostavite klice na izbrane številke.

Zaračunavanje storitve

Premijske številke se obračunavajo po višji tarifi od cene klicev za običajno govorno telefonijo, klici pa se obračunavajo na minute ali na klic, odvisno od ponudnika, ki določa tudi ceno svoje storitve. Uporabnikom priporočamo, da pred uporabo storitev pri ponudniku premijske storitve preverijo ceno in način obračunavanja.

Uporaba storitve v omrežju ponudnika nacionalnega gostovanja v tujini

Kadar uporabljate omrežje ponudnika nacionalnega gostovanja ali se nahajate v tujini, je klicanje na številke 090 onemogočeno.

Limit porabe

Vsi uporabniki Telemacha imate zaradi morebitnih neželenih visokih stroškov avtomatsko vklopljen limit porabe (zapora nadaljne uporabe) klicev na premijske številke 090. Zapora storitve se aktivira ob dosegu limita oz. z možnostjo manjše zakasnitve. Tako se nadaljna uporaba do naslednjega meseca onemogoči.
V kolikor bi želeli aktivirati možnost dodatnih klicev, pokličite in preverite na 080 22 88.

Uporaba storitev 090 pri predplačnikih ni omejena.

Blokada številke

Na voljo vam je tudi blokada vseh premijskih številk. Naročniki jo lahko vklopite prek uporabniškega wap portala moj.telemach.si ali preko USSD ukaznega niza *121*# in sledite navodilom. Predplačniki pa le to lahko izklopite z podpisom obrazca na prodajnem mestu ali z zahtevo preko USSD ukaznega niza *121*# in sledite navodilom.

Nadzor nad visokimi stroški

Vsem naročnikom Telemachovih storitev, ki si želite še dodatni pregled in nadzor nad stroški priporočamo vklop storitve SMS limit dodatne porabe.


SMS / MMS


OSNOVNE STORITVE


Storitev omogoča hitro in enostavno sporočanje z uporabo tekstovnih sporočil. Ko je prehrupno, da bi osebo poklicali, ali ko za klic dejansko nimate dovolj časa, je SMS sporočilo najboljša rešitev.

Nastavitve

Za uspešno pošiljanje SMS sporočil so potrebne ustrezne nastavitve vašega mobilnega telefona:

 • Številka Centra za sporočila: mora biti zapisana v obliki: +38670007007. Številko je običajno potrebno vnesti v nastavitvah za sporočila v rubrikah: Centra za sporočila, Servisni center, ipd.
 • Vrsta sporočila: izbrati je potrebno ponujeno možnost: besedilo, tekst, SMS. Običajno jo uporabniki lahko izberete v nastavitvah za sporočila: sporočilo poslano kot oz. vrsta sporočila.
 • Veljavnost sporočila: Običajno jo uporabniki izberete v nastavitvah za sporočila. Priporočamo, da izberete maksimalen možen čas veljavnosti sporočil.
 • Odgovor prek istega centra: potrebno je izbrati možnost NE

V primeru, da imate kljub pravilno urejenim nastavitvam pri pošiljanju SMS sporočil še vedno težave, se obrnite na brezplačno številko Centra za pomoč uporabnikom 080 22 88.

NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA

Zakaj se mi je poslano sporočilo obračunalo večkrat?

Posamezna obračunska enota SMS sporočila šteje do 160 znakov. V kolikor poslano sporočilo preseže navedeno količino znakov, se to obračuna kot dodatno oziroma dodatna SMS sporočila.

Uporaba šumnikov pri pošiljanju tekstovnih sporočil zasede več znakov kot pošiljanje sporočil brez šumnikov, zato se vam dolžina enega sporočila ob uporabi nestandardnih znakov skrajša na 70 znakov.

Imam težave pri sprejemanju in pošiljanju sms sporočil.

Priporočamo vam, da najprej preverite ustreznost shranjenih nastavitev za pošiljanje SMS sporočil (številka Centra za sporočila, vrsta sporočila, veljavnost sporočila...). Hkrati vam svetujemo, da redno brišete prejeta in poslana SMS sporočila, da bi lahko na ta način ohanili dovolj spomina namenjenega sprejemu novih sporočil.

Ali lahko pošiljam SMS sporočila v tujini?

V času gostovanja lahko pošiljate in sprejemate SMS sporočila, v kolikor ima Telemach sklenjeno pogodbo o gostovanju z operaterjem v državi, ki jo obiskujete. Ko pošiljate SMS sporočilo iz tujine, ne pozabite dodati mednarodne klicne kode države prejemnika pred telefonsko številko. V kolikor ni drugače določeno, je prejemanje SMS sporočil v tujini brezplačno. Pošiljanje SMS sporočil iz tujine se obračuna po veljavnem ceniku tujega operaterja in ni del morebitnih v naprej zakupljenih enot vašega naročniškega paketa.

Ali lahko izklopim prejemanje SMS obvestil, ki me seznanjajo s cenami gostovanja v območju Evrotarife?

Uporabniki, ki med gostovanjem ne želite prejemati SMS obvestil o cenah gostovanja v območju Evrotarife, lahko to izklopite prek Centra za pomoč uporabnikom, na telefonski številki 080 22 88.

Ko ste na zabavi ali na potovanju po oddaljenih krajih, lahko s prijatelji delite svoje trenutke z uporabo multimedijskega sporočila. Fotografirajte znamenitost, sliki dodajte besedilo ali glasovni posnetek in pošljite MMS sporočilo vsakomur, ki ima mobilni aparat z možnostjo prejemanja MMS sporočil.

Nastavitve

Za pošiljanje in sprejemanje MMS sporočil, je potrebno imeti omogočeno storitev MMS in pravilno urejene nastavitve na mobilnem telefonu.

Storitev je vsem uporabnikom Telemach avtomatsko omogočena. Navodila, kako pravilno nastaviti storitev MMS, se nahajajo tukaj, lahko pa nas kontaktirate na brezplačno številko Centra za pomoč uporabnikom 080 22 88 in operaterju posredujete telefonsko številko, na katero želite prejeti nastavitve ter znamko in model vašega mobilnega aparata.

Večina aparatov ima med nastavitvami MMS sporočil opcijo Dovoli sprejem večpredstavnostnih sporočil, kjer lahko izberete eno izmed naštetih možnosti:

 • Da (vedno omogoči sprejem MMS sporočil);
 • Ne (do preklica onemogoči sprejemanje MMS sporočil);
 • Samo v domačem omrežju
 • Ročno

NAJBOLJ POGOSTA VPRAŠANJA

Ali lahko Telemachovi uporabniki, ki gostujejo pri operaterju s katerim ima Telemach sklenjeno GPRS gostovanje, pošiljajo oz. sprejemajo MMS sporočila od uporabnikov ostalih slovenskih mobilnih operaterjev?

Lahko, v kolikor imajo drugi slovenski mobilni operaterji prav tako odprto GPRS gostovanje z operaterjem, pri katerem gostuje Telemachov uporabnik.

Kljub pravilno urejenim nastavitvam MMS, multimedijskega sporočila v času gostovanja ne sprejmem. Kaj lahko naredim?

Svetujemo vam, da med nastavitvami aparata poiščete možnost Dovoli sprejem večpredstavnostnih sporočil in preverite, če je izbrano NE (do preklica onemogočeno sprejemanje) ali Samo v domačem omrežju (onemogočeno sprejemanje v času gostovanja v tujem omrežju). Za nemoteno sprejemanje MMS sporočil izberite opcijo DA (sporočila se bodo naložila samodejno) ali Ročno (sami odločite, da se vam sporočilo naloži). V izogib nezaželenim stroškom med gostovanjem, vam svetujemo izbiro Samo v domačem omrežju ali ročno, saj je sprejem MMS sporočila brezplačen le, ko ste prijavljeni na Telemach radijsko omrežje ali v času gostovanja na Mobitelovem omrežju.

Vsem uporabnikom Telemacha je na voljo storitev SMS zgrešeni klic. Kadarkoli boste nedosegljivi, boste ob ponovni dosegljivosti prejeli SMS sporočilo, v katerem bodo navedeni vsi klicatelji, ki so vas v času vaše nedosegljivosti klicali. V primeru, da vas je klicala samo ena oseba, boste prejeli SMS z njene številke. Če pa vas je v času, ko ste bili nedosegljivi, klicalo več oseb, boste spisek njihovih številk prejeli v skupnem SMS sporočilu s številke 7070. V kolikor imate na svoji telefonski številki aktivirano preusmeritev na drugo številko za primer nedosegljivosti, storitev SMS zgrešeni klic ne bo delovala, saj ima preusmeritev prednost. Glasovni klici se zato preusmerijo na izbrano številko. Storitev SMS zgrešeni klic prav tako ne bo delovala v primeru klicev s skritih številk

Dohodna sporočila so brezplačna v Telemachovem omrežju in v omrežju ponudnika nacionalnega gostovanja.

Vklop storitve

Storitev SMS zgrešeni klic si lahko vklopite po spodaj opisanem postopku:

 • Vtipkajte USSD ukazni niz *122# in pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.
 • Vprikazanem meniju izberite možnost 1: SMS sporočila. Nato pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.
 • Nato v prikazanem meniju izberite možnost 2: Zgrešeni klic. Nato pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.
 • V zadnjem meniju izberite možnost 1: Vklop oz. če želite storitev zgrešeni klic izklopiti, izberite možnost 2: Izklop - in pritisnite tipko za klicanje oz. pošiljanje.

Telemachovih uporabniki lahko preko kratkih številk in ključnih besed sodelujete v nagradnih igrah, kvizih, se naročate na novice, zabavne ter druge vsebine in storitve z dodano vrednostjo. Storitve zagotavljajo Telemachovi pogodbeni partnerji pod lastnimi pogoji in v skladu z lastnimi ceniki.

Kratke/samostojne številke: 6161, 3131, 3883, 4411, 4433, 6116, 6600, 6622, 6633
Ponudnik: 12Media d.o.o.
Kontaktna št.: 01/237 33 04
E-mail: info@12media.si
Splošni pogoji: www.12media.si
Delovni čas reševanja reklamacij:
PON-PET 09:00-16:00

Kode za odjavo
CHAT STOP na: 6600, 6622, 4411, 6161, 6633
STOP na 3883, 6116
IGRA STOP na 6161, 3131
ZAPOSLITEV STOP na 6633
BOOMI STOP na 4433
PIMP STOP na 6161
SMOOTHIE STOP na 3131
RADAR STOP NA 6161

Kratke/samostojne številke: 3040, 3060, 3336, 4222
Ponudnik: Simpatel d.o.o.
Kontaktna št.: 040/699 792
E-mail: simpatel.filipid@gmail.com
Splošni pogoji: www.filipid.si
Delovni čas reševanja reklamacij:
PON-PET 09:00-16:00

Kode za odjavo
STOP na 3040, 3060, 3336, 4222

Kratke/samostojne številke: 3399, 3993, 3900
Ponudnik: Telenet d.o.o.
Kontaktna št.: 051/650 390
E-mail: telenet@siol.net
Splošni pogoji: http://www.mediamobile.si/splosni-pogoji.html
Delovni čas reševanja reklamacij:
PON-PET 10:00-16:00

Kode za odjavo
STOP na 3399, 3993, 3900

Kratka/samostojna številka: 4567
Ponudnik: Salomon d.o.o.
Kontaktna št.: 01/5880 020
E-mail: pomoc@salomon.si
Splošni pogoji: http://www.salomon.si/pomoc/oddaja-in-podaljsevanje-preko-sms-mms
Delovni čas reševanja reklamacij:
PON-PET 9:00-15:00

Kode za odjavo
STOP na 4567

Kratka/samostojna številka: 4333 , 6111
Ponudnik: 2Mobile d.o.o.
E-mail: info@2mobile.si
Splošni pogoji: http://www.2mobile.si/wp-content/uploads/2013/11/Splo%C5%A1na-pravila-in-pogoji-uporabe-storitve-2Mobile-SMS-platforme.pdf
Delovni čas reševanja reklamacij:
PON-PET 09:00-15:00

Kode za odjavo
STOP na 4333 , 6111

Kratka/samostojna številka: 4848 , 4166
Ponudnik: Mikropis Holding d.o.o.
E-mail: info@mikropis.si
Splošni pogoji: http://www.mikropis.si/
Delovni čas reševanja reklamacij:
PON-PET 09:00-15:00

Kode za odjavo
STOP na 4848, 4166

Kratke/samostojne številke: 3737
Ponudnik: Hardlab d.o.o.
Kontaktna št.: 01/518 82 71
E-mail: info@hardlab.com
Splošni pogoji: http://www.hardlab.com/

Kode za odjavo
STOP na 3737

Kratka/samostojna številka: 3333, 4444, 3030 in 6666
Ponudnik: ThreeAnts d.o.o.
E-mail: reklamacije@smscity.net
Splošni pogoji: http://www.smscity.net/si/center.php
Delovni čas reševanja reklamacij:
PON-PET 09:00-16:00

Kode za odjavo
STOP na 3333, 4444, 3030, 6666

Kratke/samostojne številke: 2929
Ponudnik: Športna loterija d.d.
E-mail: info@sportna-loterija.si
Splošni pogoji: https://www.e-stave.com/documents/pravila/veljavna/storitve_obvescanja/pogoji_storitev_obvescanja_tusmobil_25-2-2014.pdf
Delovni čas reševanja reklamacij:
PON-PET 09:00-16:00

Kode za odjavo
STOP STAVE na 2929

Kratke/samostojne številke: 3232, 6446
Ponudnik: ProPlus d.o.o.
Kontaktna št.: 080 44 44
E-mail: podpora@24ur.com
Splosni pogoji:
POP SMS Klub: http://image.24ur.com/media/document/60648664.pdf
VOYO: http://image.24ur.com/media/document/60745458.pdf

Kode za odjavo
STOP na 3232, 6446

Kratka/samostojna številka: 4321
Ponudnik: Tsmedia d.o.o.
Kontaktna št.: 01/47 30 010
E-mail: info@tsmedia.si
Splosni pogoji: http://www.tsmedia.si
Delovni čas reševanja reklamacij:
PON-PET 08:00-16:00

Kode za odjavo
VZDEVEK STOP na 4321
STOP na 4321

Kratka/samostojna številka: 3322, 3663, 6655, 6677, 6886
Ponudnik: DIMOCO Europe GmbH
Kontaktna št.: +386 (0)1 8888 689
E-mail: info-si@mobile-info.cc
Splosni pogoji:
http://dimoco.at/fileadmin/user_upload/PDFs/20160407_SpolC5%A1ni_pogoji_uporabe_storitev_DIMOCO.pdf
Delovni čas reševanja reklamacij:
PON - PET 09:00 - 17:00

Kode za odjavo
STOP na 3322, 3663, 6655, 6677, 6886

Kratka/samostojna številka: 3838, 3443, 6060, 3223, 4343 in 3888
Ponudnik: NTH AG
Kontaktna št.: 01/600 18 50
E-mail: info@nth.ch
Splosni pogoji: http://www.nth-media.biz
Delovni čas reševanja reklamacij:
PON - PET 09:00 - 17:00

Kode za odjavo
STOP na 3838, 3443, 6060, 3223, 4343, 3888

Kratka/samostojna številka: 3939
Ponudnik: 7s d.o.o.
Kontaktna št.: 01/620 36 37
E-mail: info@7-s.si
Splosni pogoji: http://www.7-s.si/default.asp?t=3&l=2
Delovni čas reševanja reklamacij:
PON - PET 08:00 – 15:00

Kode za odjavo
STOP na 3939

Kratka/samostojna številka: 6001
Ponudnik: Sinhro, družba za komunikacije d.o.o.
Kontaktna št.: 059/222 222
E-mail: : info@sinhro.si, podpora@sinhro.si
Splosni pogoji: http://sinhro.si/pogoji.php
Delovni čas reševanja reklamacij:
PON - PET 09:00-16:00

Kode za odjavo
STOP na 6001

Kratke/samostojne številke: 3222, 3600
Ponudnik: IT Ena d.o.o.
Kontaktna št.: 059/699 299
E-mail: info@it1.si
Splošni pogoji: http://i.it1.si/smsstevilke.aspx
Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 08:00-16:00

Kode za odjavo
STOP na 3222, 3600

Ključna beseda: ANJA na 2929
Ponudnik: MR.TIVOX trgovinsko podjetje in inženiring d.o.o.
Kontaktna št.: 051/200 255
E-mail: info@mr-tivox.si
Splošni pogoji: http://090linije.si/tusmobil/pogoji.htm
Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 09:00-16:00

Kode za odjavo
ANJA STOP na 2929

Ključne besede na 2929: ABANKA, ABANKA OR, ABANKA PR, ABANKA ?, BANKA POMOC, ABANKA INFO, ABANKA BLOKADA STORITVE
Ponudnik: Abanka Vipa d.d.
Kontaktna št.: 01/30 07 210
E-mail: info@abanka.si
Splošni pogoji: www.abanka.si
Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 08:00 - 16:00

Kratka/samostojna številka: 3388
Ponudnik: Izimobil d.d.
Kontaktna št.: 080/ 88 11
E-mail: info@izimobil.si
Splošni pogoji: info@izimobil.si
Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 08:00 - 16:00

Kratke/samostojne številke: 6996
Ponudnik: VBG d.o.o.
Kontaktna št.: 041/692 547
E-mail: bostjan@vbg.si
Splošni pogoji: http://www.vbg.si/
Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 09:00-16:00

Kratke/samostojne številke: 3090
Ponudnik: Privoscite d.o.o.
Kontaktna št.: 040/711 743
E-mail: info@privoscite.si
Splošni pogoji: http://privoscite.si/
Delovni čas reševanja reklamacij: PON-PET 09:00-16:00

Kratka/samostojna številka: 4455
Ponudnik: Prumaro d.o.o.
Kontaktna št.: +386 1 600 21 00
E-mail: info@gem.si
Splošni pogoji: http://gem.si/pogoji_gem_uporabniki.pdf

Koda za odjavo
STOP na 4455


NAPREDNE STORITVE


Kar naredi človekovo osebnost še lepšo in vrednejšo je, da pomaga sočloveku. Ko je nekdo v stiski, sta veliko srce in doborota tisto, kar pravzaprav šteje. Doniranje SMS sporočil je hitro in enostavno. Donacija poteka preko kratke številke 1919 s izbrano ključno besedo.

Telemach se odpoveduje vsem zbranim finančnim sredstvom ter jih v celoti nakaže dobrodelni ustanovi.

Organizacija/DruštvoKljučna besedaCena (EUR) - od zneska se ne obračunava DDVSpletni naslov
Društvo "Vesele nogice"NOGICE55,00http://drustvo-veselenogice.si/
Društvo "Vesele nogice"NOGICE1,00 http://drustvo-veselenogice.si/
Društvo botrov otrok TWIMCSLOVENIJA11,00http://www.objemljubezni.com/o-drustvu/
Društvo botrov otrok TWIMCSLOVENIJA55,00http://www.objemljubezni.com/o-drustvu/
Društvo GRS KamnikGORA55,00http://www.grs-kamnik.si/
Društvo paraplegikov jugozahodne štajerskeVOZIM1,00 http://www.drustvo-para-ce.si/
Društvo prijateljev mladina MariborSANJE55,00 http://www.zpm-mb.si/
Društvo sladki nasmehiNASMEHI1,00 http://www.sladkinasmehi.si/
Društvo SOS telefon za ženske in otrokePODPISEM1,00 http://www.podpisem.org/slo/
Društvo StigmaSTIGMA11,00 http://drustvo-stigma.si/index.php
Društvo VztrajajSRCESLOVENIJI11,00http://www.nevergiveup.si/
Društvo VztrajajSRCESLOVENIJI55,00http://www.nevergiveup.si/
Društvo za avtizem DANSVET1,00http://www.avtizem.com/svet.php
Društvo za avtizem DANSVET55,00http://www.avtizem.com/svet.php
Društvo za avtizem ŠkoljkeAVTIST1,00http://www.avtizem-skoljke.si/
Društvo za kakovostno rehabilitacijo otrok Slovenije - KrosKORAKI1,00http://www.drustvo-kros.si/
Društvo za kakovostno rehabilitacijo otrok Slovenije - KrosKORAKI55,00http://www.drustvo-kros.si/
Društvo za pomoč trpečim in bolnim - rdeči noskiNOSKI1,00 http://www.rdecinoski.org/
Društvo zdravje za posavjePOSAVJE1,00
Gasilska zveza SlovenijeGASILEC1,00 http://www.gasilec.net/
Gasilsko društvo PragerskoGARAZE51,00 http://www.kspragersko-gaj.si/
Gorska reševalna služba - Društvo LjubljanaPODVIG1,00http://www.grs-ljubljana.si/
Humanitarno društvo Adra SlovenijaSRECEN1,00http://www.adra.si/index.php/
Humanitarno društvo Adra SlovenijaSRECEN55,00http://www.adra.si/index.php/
Humanitarno društvo hrana za življenjePISKOTEK1,00 http://ffl.si/
Humanitarno Društvo Lions klub KonjicePOMAGAMOSLK1,00 http://www.lions-konjice.si/
Jonatan prijatelj, Društvo staršev otrok z rakomJON1,00
Karitas CeljeSOLIDAREN1,00 http://www.karitasce.si/
MZPM VelenjeKNAP55,00
Območno združenje Rdečega križa LjubljanaMARK1,00http://www.ljubljana.ozrk.si/
Območno združenje rdečega križa TrbovljeINKUBATOR11,00
Območno združenje Rdečega križa Novo mestoENEJ55,00 http://novomesto.ozrk.si/
Območno združenje Rdečega križa Novo mestoANZE1,00 http://novomesto.ozrk.si/
Planinska zveza SlovenijePOT1,00 http://stanje-poti.pzs.si/
Rdeči križ LjubljanaLJUDEM11,00 http://www.ljubljana.ozrk.si/
Rdeči Križ SlovenijePOPLAVE1,00
Rdeči Križ SlovenijePOPLAVE55,00
Rdeči Križ SlovenijeKRAMBERGER1,00http://www.rks.si/sl/Prispevki prek SMS/
Rdeči Križ SlovenijeKRAMBERGER55,00http://www.rks.si/sl/Prispevki prek SMS/
RKS Območno združenje Škofja LokaMIHA55,00http://www.rk-skofjaloka.si/
Sindikat policistov SlovenijePOLICIST55,00http://www.sindikat-policistov.si/novice/articleid/820/cbmoduleid/559
Skavtska fundacijaGOZD1,00http://www.obnovimo-gozdove.si/
Skofijska Karitas Murska SobotaKOSILO55,00http://stari.karitas.si/ms/
Slovenska KaritasUPANJE5|UPANJE 55,00 http://www.karitas.si/
Slovenska KaritasAFRIKA5|AFRIKA 55,00http://www.karitas.si/
Slovenska KaritasKARITAS5|KARITAS 55,00http://www.karitas.si/
Slovenska KaritasAFRIKA1,00http://www.karitas.si/
Slovenska KaritasKARITAS1,00http://www.karitas.si/
Slovenska KaritasUPANJE1,00http://www.karitas.si/
Slovensko društvo HospicHISAHOSPICA1,00http://drustvo-hospic.si/
Slovensko združenje za zmanjševanje škodljivih posledic drog - DrogartPARADA55,00http://www.drogart.org/novice/2161/letosnja-maturantska-parada-je.html
Športno društvo SonceDARKO11,00
Športno društvo SonceDARKO55,00
Škofijska Karitas Murska SobotaKOSILO55,00http://stari.karitas.si/ms/
Škofijska Karitas Murska SobotaZAMAJA1,00 http://www.po-pomoc.si/
UnicefUNICEF55,00 http://www.unicef.si/
UnicefUNICEF1,00 http://www.unicef.si/
Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljonNEKUDA1,00http://www.dodogovor.org/shownews.aspx?newsid=6118
Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski bataljonZA1,00http://upb.si/
Ustanova Zlati SlovenciZLATISLOVENCI1,00http://www.zlatislovenci.si/wp-content/uploads/2014/04/ZLATISLOVENCI_pogoji-in-navodila-za-sodelovanje_9-5-2014.pdf
YHD - Društvo za teorijo in kulturo hendikepaASISTENCA55,00 http://www.yhd-drustvo.si/slo/
Zavod Navihani polhkiTABOR11,00 http://www.navihanipolhki.si/Splosni-pogoji
Združenje prijateljev slepih SlovenijeSLEPOTA1,00 http://www.prijatelji-slepih.si/predstavitev.html
Združenje slovenskih poklicnih gasilcevPTICKI1,00 http://www.zspg112.si/
Zveza Lions klubovPOMAGAMO1,00 http://lions-d129.si/pomagajte-tudi-vi
Zveza prijateljev mladine SlovenijeSMEH1,00http://www.zpms.si/ZPMS/
Zveza prijateljev mladine SlovenijeSMEH55,00http://www.zpms.si/ZPMS/
Zveza prijateljev mladine SlovenijeZPMS1,00http://www.zpms.si/ZPMS/
Zveza prijateljev mladine SlovenijeZPMS55,00http://www.zpms.si/ZPMS/
Zveza priljateljev mladine LjubljanaBOTER5,00 http://mzpm-ljubljana.si/public/
Zveza priljateljev mladine LjubljanaTEK1,00 http://mzpm-ljubljana.si/public/
Zveza priljateljev mladine LjubljanaVAL1|VAL2|VAL3|VAL4|VAL51,00 http://mzpm-ljubljana.si/public/

Se vam kdaj zgodi, da nujno potrebujete telefonsko številko, pa je ravno v tistem trenutku nimate pri roki? Poiščite jo s pomočjo storitve 1188 SMS. Omogoča hiter dostop do informacij o telefonskih naročnikih, objavljenih v Telefonskem imeniku Slovenije. Po poslani SMS zahtevi boste prejeli povratno informacijo o iskanem naročniku. Storitev je plačljiva.

Kako uporabljati storitev?

Enostavno pošljite SMS sporočilo s ključno besedo na 1188. Ključna beseda je lahko kateri koli podatek, ki ga o iskani osebi poznate: ime, priimek, naslov...

Pomembno

Ključne besede vedno pišite brez šumnikov, med ključnimi besedami uporabljajte presledke, znaki kot so pika, vejica, klicaj, narekovaj ipd. niso dovoljeni.

Zaračunavanje SMS sporočil

Odhodno SMS sporočilo:

 • Če vaš paket vključuje v naprej zakupljena SMS sporočila, se bo poslano SMS sporočilo odštelo od vašega dobroimetja, vsem ostalim uporabnikom pa se poslano SMS sporočilo zaračuna po veljavnem ceniku Telemacha.

Dohodno SMS sporočilo:

 • Cena dohodnega SMS sporočila je 0,42 EUR z DDV.

Uporabniku storitve se zaračuna vsak prejeti SMS, ki vsebuje relevantne rezultate iskanja v skladu s predpisanimi kriteriji. V primeru, da glede na podane kriterije ni relevantnih rezultatov iskanja, boste prejeli povratni SMS z vsebino: Iskani naročnik ne obstaja oz. na voljo je 0 zadetkov. V tem primeru se SMS sporočilo ne zaračuna.

Ponudnik storitve je družba Teledat, d.o.o., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
Ponudnik tehnologije je družba Teledat, d.o.o.
Ponudnik poti za posredovanje SMS sporočil in prenosa podatkov preko Telemachovega elektronskega komunikacijskega omrežja je družba Telemach d.o.o., Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana-Črnuče.

Telemachovi uporabniki ste lahko vedno obveščeni o morebitni nevarnosti neurja oz. ekstremnih padavin. Storitev SMS Neurje vam omogoča, da izberete kraje, za katere želite prejemati obvestila. Ob morebitni nevarnosti boste prejeli SMS sporočilo z vsebino in povezavo na mobilni portal WAP Portal Telemach, kjer si lahko ogledate tudi radarsko sliko padavin. Storitev boste lahko uporabljali skozi celo leto. Storitev je brezplačna!

Kako uporabljate storitev?

Na številko 7070 pošljete ključno besedo NEURJE in kraj, za katerega želite prejemati obvestila. S poslanim SMS sporočilom boste avtomatsko vključili storitev.

Primer:

 • NEURJE LJUBLJANA - uporabnik se prijavi na prejemanje informacij za to območje
 • NEURJE LJUBLJANA STOP - uporabnik se odjavi od prejemanja informacij za kraj Ljubljana
 • NEURJE - uporabnik prejme povratno SMS sporočilo z informacijo o tem, na katere kraje je prijavljen
 • NEURJE STOP - uporabnik se odjavi od celotne storitve

Uporabnik lahko registrira največ 5 krajev za obveščanje o možnem neurju.

STOPITE V STIK Z NAMI

Stopite v stik z nami in naročite storitve, ki so vam všeč. Tu smo za vas.

KLIC

Za vas smo na voljo 24 ur na dan na brezplačni številki 080 22 88.

PRODAJNA MESTA

Obiščite nas osebno. Poiščite vam najbližje prodajno mesto.

E-POŠTA

Pošljite nam sporočilo na naslov info@telemach.si