FREE2GO PAKET S SIM KARTICO

Akcijska cena 3,99 EUR velja na bencinskih servisih OMV, do 31.3.2017. Vnaprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO+. Storitve NEOMEJENEGA UGODJA veljajo v radijskem omrežju Telemach (prikaz omrežja: Tusmobil ali Telemach)storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Tusmobil Mobitel ali Telemach Mobitel ali znak za gostovanje) pa se obračunajo dodatno po Ceniku. Za nemoteno uporabo Neomejenega ugodja priporočamo, da ima uporabnik na svojem računu dobroimetje v višini vsaj 0,1 EUR. Neomejeno ugodje ne velja pri polnitvah predplačniškega Mobilnega interneta 24 ur ali za klice/SMS/MMS (»storitve«) na posebne in komercialne številke, storitve v tujini ali v tujino. V tujini je storitev glasovnih klicev mogoče uporabljati v državah, kjer je omogočena uporaba predplačniškega paketa Telemach. Telemach ne odgovarja za napake v besedilu. Vse cene vključujejo DDV. Več informacij o storitvah, cenah in pogojih v Ceniku, Splošnih pogojih uporabe predplačniškega sistema Telemach, na www.telemach.si, na brezplačni številki 080 22 88 ter v vseh poslovalnicah Telemacha.

FREE2GO PAKET S TELEFONOM LENOVO A1000

Akcijska cena velja do 31.3.2017 oz. do razprodaje zalog na vseh prodajnih mestih družbe Telemach. Ponudba vključuje predplačniški paket FREE2GO, mobilni telefon Lenovo A1000, namenjen uporabi v omrežju Telemach in kartico SIM. 5 EUR bonusa se uporabniku naloži na kartico SIM ob aktivaciji, preostanek pa naslednji mesec in sicer prvi dan v mesecu po 5 EUR. V naprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO+. Storitve NEOMEJENEGA UGODJA veljajo v radijskem omrežju Telemach (prikaz omrežja: Telemach), storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Telemach Mobitel ali znak za gostovanje) pa se obračunajo dodatno po Ceniku. Za nemoteno uporabo NEOMEJENEGA UGODJA priporočamo, da ima uporabnik na svojem računu dobroimetje v višini vsaj 0,1 EUR. NEOMEJENO UGODJE ne velja pri polnitvah predplačniškega Mobilnega interneta 24 ur ali za klice/SMS/MMS (”storitve”) na posebne in komercialne številke, storitve v tujini ali v tujino. V tujini je storitev glasovnih klicev mogoče uporabljati v državah, kjer je omogočena uporaba predplačniškega paketa Telemach. Cene so v EUR z DDV. Navedene blagovne in storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Več informacij o storitvah, cenah in pogojih uporabe predplačniškega sistema Telemach, poiščite na www.telemach.si, na brezplačni številki 080 22 88 ter v vseh poslovalnicah Telemacha.

FREE2GO PAKET S TELEFONOM LENOVO A PLUS

Ponudba vključuje predplačniški paket FREE2GO, mobilni telefon Lenovo A PLUS, namenjen uporabi v omrežju Telemach in kartico SIM. 5 EUR bonusa se uporabniku naloži na kartico SIM ob aktivaciji. V naprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO+. Storitve NEOMEJENEGA UGODJA veljajo v radijskem omrežju Telemach (prikaz omrežja: Telemach), storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Telemach Mobitel ali znak za gostovanje) pa se obračunajo dodatno po Ceniku. Za nemoteno uporabo NEOMEJENEGA UGODJA priporočamo, da ima uporabnik na svojem računu dobroimetje v višini vsaj 0,1 EUR. NEOMEJENO UGODJE ne velja pri polnitvah predplačniškega Mobilnega interneta 24 ur ali za klice/SMS/MMS (”storitve”) na posebne in komercialne številke, storitve v tujini ali v tujino. V tujini je storitev glasovnih klicev mogoče uporabljati v državah, kjer je omogočena uporaba predplačniškega paketa Telemach. Cene so v EUR z DDV. Navedene blagovne in storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Več informacij o storitvah, cenah in pogojih uporabe predplačniškega sistema Telemach, poiščite na www.telemach.si, na brezplačni številki 080 22 88 ter v vseh poslovalnicah Telemacha.

FREE2GO PAKET S TELEFONOM ALCATEL ONETOUCH PIXI 3

Akcijska cena velja do 31.3.2017 oz. do razprodaje zalog na vseh prodajnih mestih družbe Telemach. Ponudba vključuje predplačniški paket FREE2GO, mobilni telefon Alcatel Onetouch Pixi 3, namenjen uporabi v omrežju Telemach in kartico SIM. 5 EUR bonusa se uporabniku naloži na kartico SIM ob aktivaciji, preostanek pa naslednji mesec in sicer prvi dan v mesecu po 5 EUR. V naprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO+. Storitve NEOMEJENEGA UGODJA veljajo v radijskem omrežju Telemach (prikaz omrežja: Telemach), storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Telemach Mobitel ali znak za gostovanje) pa se obračunajo dodatno po Ceniku. Za nemoteno uporabo NEOMEJENEGA UGODJA priporočamo, da ima uporabnik na svojem računu dobroimetje v višini vsaj 0,1 EUR. NEOMEJENO UGODJE ne velja pri polnitvah predplačniškega Mobilnega interneta 24 ur ali za klice/SMS/MMS (”storitve”) na posebne in komercialne številke, storitve v tujini ali v tujino. V tujini je storitev glasovnih klicev mogoče uporabljati v državah, kjer je omogočena uporaba predplačniškega paketa Telemach. Cene so v EUR z DDV. Navedene blagovne in storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Več informacij o storitvah, cenah in pogojih uporabe predplačniškega sistema Telemach, poiščite na www.telemach.si, na brezplačni številki 080 22 88 ter v vseh poslovalnicah Telemacha.

FREE2GO PAKET S TELEFONOM TELEMACH TM1000

Akcijska cena velja do 31.3.2017 oz. do razprodaje zalog na vseh prodajnih mestih. V naprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO+. Storitve NEOMEJENEGA UGODJA veljajo v radijskem omrežju Telemach (prikaz omrežja: Tusmobil ali Telemach) storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Tusmobil Mobitel ali Telemach Mobitel ali znak za gostovanje) pa se obračunajo dodatno po Ceniku. Za nemoteno uporabo Neomejenega ugodja priporočamo, da ima uporabnik na svojem računu dobroimetje v višini vsaj 0,1 EUR. Neomejeno ugodje ne velja pri polnitvah predplačniškega Mobilnega interneta 24 ur ali za klice/SMS/MMS (»storitve«) na posebne in komercialne številke, storitve v tujini ali v tujino. V tujini je storitev glasovnih klicev mogoče uporabljati v državah, kjer je omogočena uporaba predplačniškega paketa Telemach. Predplačniški paket FREE2GO in Telemach TM1000 vključuje mobilni terminal Telemach TM1000, namenjen uporabi v omrežju Telemach in kartico SIM. 5 EUR bonusa se uporabniku naloži na kartico SIM ob aktivaciji, preostanek pa naslednja dva meseca in sicer vsak prvi dan v mesecu po 5 EUR. Telemach ne odgovarja za napake v besedilu. Vse cene vključujejo DDV. Več informacij o storitvah, cenah in pogojih v Ceniku, Splošnih pogojih uporabe predplačniškega sistema Telemach, na www.telemach.si, na brezplačni številki 080 22 88 ter v vseh poslovalnicah Telemacha.

FREE2GO PAKET S TEELFONOM MAXCOM MM143

Ponudba vključuje predplačniški paket FREE2GO, mobilni telefon MAXCOM MM143, namenjen uporabi v omrežju Telemach in kartico SIM. 5 EUR bonusa se uporabniku naloži na kartico SIM ob aktivaciji, preostanek pa naslednji mesec in sicer prvi dan v mesecu po 5 EUR. V naprej nastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO+. Storitve NEOMEJENEGA UGODJA veljajo v radijskem omrežju Telemach (prikaz omrežja: Telemach), storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Telemach Mobitel ali znak za gostovanje) pa se obračunajo dodatno po Ceniku. Za nemoteno uporabo NEOMEJENEGA UGODJA priporočamo, da ima uporabnik na svojem računu dobroimetje v višini vsaj 0,1 EUR. NEOMEJENO UGODJE ne velja pri polnitvah predplačniškega Mobilnega interneta 24 ur ali za klice/SMS/MMS (”storitve”) na posebne in komercialne številke, storitve v tujini ali v tujino. V tujini je storitev glasovnih klicev mogoče uporabljati v državah, kjer je omogočena uporaba predplačniškega paketa Telemach. Cene so v EUR z DDV. Navedene blagovne in storitvene znamke so registrirane znamke njihovih lastnikov. Več informacij o storitvah, cenah in pogojih uporabe predplačniškega sistema Telemach, poiščite na www.telemach.si, na brezplačni številki 080 22 88 ter v vseh poslovalnicah Telemacha.

FREE2GO REVOLUCIJA

Dodeljene količine veljajo v radijskem omrežju Telemach. Prednastavljena tarifa predplačniškega paketa Telemach je FREE2GO+. Dodatni paket FREE2GO REVOLUCIJA si lahko vklopite tako, da pošljete SMS z vsebino »revolucija« na 7070, ali da v telefon vtipkate *121*2*7*1# in pritisnete tipko za klic. Vklop je možen na tarifi FREE2GO+, vklop pa ni možen na predplačniški tarifi Mobilni internet 24h. Veljavnost zakupljenih enot iz dodatnega paketa FREE2GO REVOLUCIJA je 30 dni od dneva vklopa, neporabljene enote se po pretečeni veljavnosti dodatnega paketa zbrišejo. Ponoven vklop dodatnega paketa je možen po preteku veljavnosti dodatnega paketa ali po porabi vseh zakupljenih enot.

Enote iz dodatnega paketa FREE2GO REVOLUCIJA se ne morejo koristiti za klice/SMS/MMS (»storitve«) na posebne in komercialne številke, storitve v tujini ali v tujino. Storitve se koristijo v radijskem omrežju Telemach (prikaz omrežja: Tusmobil ali Telemach), storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Tusmobil Mobitel ali Telemach Mobitel ali znak za gostovanje) pa se obračunajo dodatno po Ceniku. V tujini je storitev glasovnih klicev mogoče uporabljati v državah, kjer je omogočena uporaba predplačniškega paketa Telemach. Storitve NEOMEJENEGA UGODJA veljajo v radijskem omrežju Telemach (prikaz omrežja: Tusmobil ali Telemach) storitve opravljene iz radijskega omrežja ponudnika nacionalnega gostovanja (prikaz omrežja: Tusmobil Mobitel ali Telemach Mobitel ali znak za gostovanje) pa se obračunajo dodatno po Ceniku.

Telemach ne odgovarja za napake v besedilu. Več informacij o storitvah, cenah in pogojih v Ceniku, Splošnih pogojih uporabe predplačniškega sistema Telemach, Posebnih pogojih predplačniške tarife FREE2GO+, na www.telemach.si, na brezplačni številki 080 22 88 ter v vseh Telemachovih poslovalnicah.

DODATNI PAKETI

Z vklopom dodatnih paketov si lahko po še nižji ceni zakupite SMS/MMS sporočila, prenos podatkov in klice v vsa slovenska omrežja.

SMSaj 24ur

NEOMEJENO
pošiljanje SMS in MMS sporočil

24 ur

AKTIVACIJA

SMS 7070
pps smsaj
USSD vnos
*121*2*1*1#
1

Surfaj 100

100 MB
prenosa podatkov

30 dni

AKTIVACIJA

SMS 7070
pps surfaj
USSD vnos
*121*2*2*1#
1

Kliči 100

100 MINUT
za klice v vsa slovenska omrežja

30 dni

AKTIVACIJA

SMS 7070
pps klici
USSD vnos
*121*2*3*1#
5

DODATNI PAKETI ZA GOSTOVANJE V TUJINI

Z vklopom dodatnih paketov si lahko tudi v tujini zagotovite prenos podatkov

Mobilni Internet Tujina 24 ur

100 MB prenosa podatkov

24 ur

AKTIVACIJA

USSD vnos
*121*5*1*1#
2,90

Mobilni Internet Tujina 7 dni

500 MB prenosa podatkov

7 dni

AKTIVACIJA

USSD vnos
*121*5*1*1#
13,90

Mobilni Internet Tujina

1024 MB prenosa podatkov

30 dni

AKTIVACIJA

USSD vnos
*121*5*3*1#
22,90

OSTALE STORITVE

Z vklopom dodatnih paketov si lahko po še nižji ceni zakupite SMS/MMS sporočila, prenos podatkov in klice v vsa slovenska omrežja.

Prenos številke

V vašem predplačniškem paketu FREE2GO boste dobili priložen Zahtevek za prenos mobilne številke. Izpolnjen obrazec nam dostavite v našo poslovalnico, ali pošljite po pošti in začeli bomo postopek prenosa. Strošek prenosa številke iz svojega...

Polni zame

Polni zame je Telemachova storitev, s katero lahko naročnik Telemacha drugemu Telemachovemu predplačniškem uporabniku napolni račun. Polni lahko v višini 5, 10 ali 20 EUR. Telemachov predplačnik drugemu predplačniku s storitvijo Polni zame ne...

Pokliči nazaj

Storitev Pokliči nazaj! omogoča, da želenemu naslovniku pošljete brezplačno SMS sporočilo z vsebino “Prosim, pokliči me!”SMS sporočilo lahko pošljete na dva načina:Vtipkajte *124# in pritisnite kliči. Po prejetem povratnem obvestilu vnesite...

Plačaj zame

Vam je zmanjkalo denarja na računu, opraviti pa morate nujen klic? S storitvijo »Plačaj zame« je sedaj to mogoče hitro in enostavno, saj vam omogoča vzpostavitev klica na stroške druge osebe. Za 10 minut pogovora bo oseba, ki jo kličete plačal...

Brezplačni klici znotraj skupine prijateljev

Uporabniki predplačniškega paketa si lahko ustvarijo skupino do 4 uporabnikov, ki se med seboj kličejo brezplačno. Število brezplačnih minut znotraj skupine je omejeno na 250 brezplačnih minut na posameznega člana. Brezplačne minute veljajo, če...

Klic v primeru prenizkega stanja na računu

Vsi Telemachovi predplačniški uporabniki lahko kljub prenizkemu stanju na svojem računu izvedejo klic na želeno številko, in sicer do te faze, da se s klicem generira sporočilo, ki se na klicanem mobilnem terminalu prikaže v obliki...

Pogosta vprašanja


Kaj je FREE2GO?

FREE2GO je Telemachov predplačniški paket. Je brez mesečne naročnine, pogodbe ali vezave. Uporabljati ga lahko pričnete takoj ob nakupu, saj ima paket že pred naloženo dobroimetje.

Koliko stane predplačniški mobilni FREE2GO paket?

Paket s SIM kartico stane 7,99 EUR, vsebuje pa predplačniško SIM kartico s telefonsko številko. Vsi FREE2GO paketi imajo že prednaloženo dobroimetje v višini 5 EUR, ki ga lahko v 90 dneh porabite za...

Kako dolgo velja dobroimetje na mojem računu?

Dobroimetje, ki ga prejmete ob vsaki polnitvi, velja 90 dni, medtem ko ste dosegljivi kar 180 dni od vaše zadnje polnitve. Bonus NEOMEJENO UGODJE, ki ga prejmete ob polnitvi računa za 10 ali 20 EUR,...

Kaj je to »Revolucija« pri predplačniškem paketu FREE2GO?

Revolucija vam za neverjetnih 7 EUR za obdobje 30 dni prinaša neomejene klice znotraj omrežja, neomejena SMS in MMS sporočila v vsa slovenska omrežja, ter dodatnih 2000 enot za klice v ostala...

Kje lahko kupim vrednostnice oziroma napolnim svoj račun?

Na vseh prodajnih mestih Telemach, na bankomatih po vsej Sloveniji, na blagajnah TUŠ trgovin in drogerij ter na blagajnah prodajaln Cash & Carry, na bencinskih črpalkah MOL, Petrol, OMV, v trafikah...

Ali prejmem kakšen bonus ob raznih polnitvah?

Ob vsakokratni polnitvi vašega računa za 10 EUR prejmete NEOMEJENO UGODJE, s katerim vam iz Telemachovega omrežja omogočamo 30 dni NEOMEJENEGA klicanja med Telemachovimi uporabniki ter 30 dni...

Sem uporabnik predplačniškega paketa Free2GO in želim zakupiti prenos podatkov, saj je ta cenejši. Kako naj to storim?

Za predplačniške uporabnike Free2GO imamo poseben dodatni paket, ki se imenuje Surfaj 100 in uporabniku za 1 EUR za 30 dni zakupi kar 100 MB prenosa podatkov. Postopek aktivacije lahko poiščete na...

Zakaj izbrati FREE2GO predplačniški mobilni paket?

Prvi v Sloveniji vam ponujamo predplačniški paket z NEOMEJENIMI KLICI in SMSi, brez mesečne naročnine in vezave! Poleg paketa s SIM kartico vam ponujamo tudi širok izbor paketov z odličnimi...

Kaj je neomejeno ugodje?

Neomejeno ugodje je bonus, ki ga prejmete ob aktivaciji FREE2GO predplačniškega računa ter pri vsaki polnitvi za 10 ali 20 EUR, tako z vrednostnico, kot s storitvijo Polni zame. Neomejeno ugodje...

Kako lahko preverim, koliko dobroimetja imam na računu?

V telefon vtipkajte *123# in pritisnite tipko za klic.

Kakšne vrednosti vrednostnic lahko kupim?

Vaš predplačniški račun FREE2GO si lahko napolnite z 2, 5, 10 ali 20 €. Na vrednostnici odstranite premaz in vtipkajte kodo v vaš telefon, ob nakupu e-vrednostnice pa vtipkajte kodo iz računa.

Kako lahko napolnim svoj račun?

Predplačniški račun lahko napolnite na naslednje načine: Z vrednostnico z ukazom *123*12-mestna številka# + tipka za klic; Z vrednostnico iz druge telefonske številke z ukazom *123*12-mestna...

Ali ponujate dodatni paket, s katerim lahko uporabniki predplačniškega paketa Free2GO aktiviramo neomejena sporočila SMS in MMS?

Uporabniki predplačniškega paketa Free2GO lahko za 24 ur aktivirajo dodatni paket SMSaj 24ur, s katerim za ceno 1 EUR pridobijo možnost neomejenega pošiljanja sporočil SMS in MMS znotraj Slovenije....

Želim zakupiti klice in zanima me, ali ponujate dodatni in cenovno ugodnejši paket za predplačnika s paketom Free2GO?

V ponudbi imamo dodatni paket Kliči 100, ki velja za 30 dni od aktivacije in s katerim za 5 EUR pridobite kar 100 minut klicev v vsa slovenska omrežja. Postopek aktivacije lahko poiščete na naši...

POMOČ

STOPITE V STIK Z NAMI

Stopite v stik z nami in naročite storitve, ki so vam všeč. Tu smo za vas.

KLIC

Za vas smo na voljo 24 ur na dan na brezplačni številki 080 22 88.

PRODAJNA MESTA

Obiščite nas osebno. Poiščite vam najbližje prodajno mesto.

E-POŠTA

Pošljite nam sporočilo na naslov info@telemach.si